Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Pozvánka na bezplatný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP

06.02.2012

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

v spolupráci so Žilinským, Banskobystrickým a Prešovským samosprávnym krajom

si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný informačný seminár

k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31SP-1101 vyhlásenej dňa 16.12.2011 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Termíny a miesta konania seminárov:

Žilina - 6. február 2012 o 10:00 hod. kongresová sála, Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Banská Bystrica - 8. február 2012 o 10:00 hod. veľká zasadačka, Obvodný úrad Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 B. Bystrica

Prešov - 9. február 2012 o 10:00 hod. zasadačka, Obvodný úrad Prešov, Námestie Mieru 3, 081 92 Prešov

Obsah seminára:

Prezentácia výzvy KaHR-31SP-1101;

Postup vypĺňania a predkladania žiadostí o NFP;

Otázky, diskusia, konzultácie.

Lektori: pracovníci Sekcie Štrukturálnych fondov EÚ, SACR

Účasť na seminári je bezplatná.

Bližšie informácie  k seminárom Vám poskytneme na tel. č. 02/50 700 831.


späť

na začiatoktlačiť