Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister Figeľ uvoľnil čerpanie eurofondov na diaľnicu pri Prešove a na obchvat Čadce

07.02.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (7. február 2012) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pokračuje v napĺňaní stratégie výstavby diaľnic a ciest – stavať kvalitne, lacnejšie a pri plnom využití fondov EÚ. Prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ včera podpísal dve zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z eurofondov. Prvá sa týka financovania prešovského úseku diaľnice D1 Fričovce – Svinia a druhá obchvatu Čadce, ktorý je cestou I. triedy. Tým sa uvoľnilo čerpanie viac ako 90 miliónov eur z eurofondov na oba projekty. Eurofondy sú najvýhodnejším zdrojom na výstavbu ciest. Slovensko ich z Bruselu dostáva vo forme grantov.

Podpísanie zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku znamená, že na oba projekty je možné začať čerpať eurofondy z Operačného programu Doprava. Pri projekte D1 Fričovce- Svinia, ktorý patrí medzi tzv. veľké projekty (nad 50 mil. eur) sa uplatňuje výnimka Európskej komisie.  V rámci balíka opatrení na prekonanie hospodárskej krízy v roku 2009 povolila  EK čerpanie finančných prostriedkov ešte predtým, ako je žiadosť na veľký projekt v Bruseli schválená. „V praxi to znamená, že ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán Operačného programu Doprava uzavrie zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so žiadateľom  aj pred prijatím rozhodnutia EK o potvrdení pomoci a následne prepláca oprávnené výdavky,“ vysvetlil minister J. Figeľ. Ministerstvo dopravy tento systém využíva len pri projektoch, kde existuje odporučenie od expertov JASPERS (odborníci EK a Európskej investičnej banky) a je reálny predpoklad schválenia týchto projektov.

Súťaž o vyše 11 km dlhý diaľničný úsek pri Prešove vyhralo združenie firiem Doprastav, a.s., a Strabag, s. r. o. Diaľnicu začalo stavať minulý rok v decembri. Víťazné konzorcium má postaviť diaľnicu za 114,6 milióna eur v režime naprojektuj a postav (tzv. žltá kniha FIDIC), v ktorom je výrazne obmedzená možnosť uzatvárať dodatky k zmluve . Vybudovaním diaľnice sa zlepší a zrýchli prístup do regiónu Prešova, dôjde k výraznému zlepšeniu dopravných podmienok a uvoľnia sa existujúce cesty pre regionálnu a vnútroregionálnu dopravu.

Vysúťažená suma prešovského úseku je o 153 miliónov eur nižšia ako mal stáť v tzv. prvom balíku PPP. Ide výlučne o sumu nákladov za stavebné práce, teda bez nákladov na údržbu a prevádzku diaľnice. Vzhľadom na to, že úsek je financovaný z eurofondov, viac ako polovicu z vysúťaženej sumy nám preplatí Brusel. „Výstavba diaľnic začína byť po rokoch o ľuďoch a pre ľudí. Vyhnali sme z nej politické kšefty, pritiahli sme konkurenciu a zreálnili predtým politicky znásilňované termíny výstavby. To nám umožňuje stavať diaľnice o polovicu lacnejšie ako v predražených, protiústavných a podvodných PPP projektoch minulej vlády,“ povedal minister dopravy J. Figeľ.

Podľa odhadov víťazného konzorcia by prácu priamo na stavbe prešovskej diaľnice malo nájsť prácu približne 800 ľudí. Spolu s diaľnicou pri Martine a Levoči je v súčasnosti rozostavaných už 37 km diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom. Dokopy by prácu na týchto úsekoch malo nájsť vyše 4-tisíc ľudí. K tým, ktorí nájdu prácu priamo na diaľničných staveniskách, pribudnú aj ďalšie stovky pracovných miest v službách, ktoré nadväzujú na stavebné aktivity, ako je stravovanie, doprava či ubytovanie. „Rozbehnutá výstavby je významným príspevkom k tvorbe nových pracovných miest a zamestnanosti, ktorá je na Slovensku dlhodobo nízka,“ povedal minister J. Figeľ.

Výstavba obchvatu Čadce, ktorý patrí medzi tzv. národné projekty, znamená ďalšie desiatky nových pracovných miest. Novovybudovaná cesta zabezpečí spojenie diaľničného privádzača D3 s cestou prvej triedy č. 11. V súťaži o obchvat vyhrala firma Alpine Slovakia, s r.o., ktorá sa zaviazala postaviť stavbu za 6,96 mil. eur, čo je o polovicu menej ako bola predpokladaná hodnota zákazky. „Aj pri cestách prvej triedy dokazujeme, že sme schopní stavať za európske ceny. Za pôvodnú cenu jedného kilometra vieme pri transparentnej súťaži postaviť kilometre dva,“ povedal minister J. Figeľ. Výstavba obchvatu začala v lete 2011. V prípade menších projektov, ako je obchvat Čadce, možno financie z eurofondov čerpať po podpise zmlvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku aj bez výnimky EÚ.


späť

na začiatoktlačiť