Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Pozvánka: XV. ročník medzinárodnej konferencie medicíny katastrof v Slovenskej republike

15.02.2012

XV. ročník

medzinárodnej konferencie medicíny katastrof

v Slovenskej republike

_________________________________________________________

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

v spolupráci s

Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky,

kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike,

kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie v Českej republike,

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky,

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,

 

za podpory

Odbornej spoločnosti krízovej pripravenosti zdravotníctva Českej republiky a 

Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava

 

                                        usporadúva  XV. ročník

medzinárodnej konferencie medicíny katastrof v Slovenskej republike

v dňoch 6. – 8. júna  2012

ktorý sa uskutoční

v priestoroch Hotela a klimatických kúpeľov Tatranské Zruby

 

 

 

Hlavné témy konferencie

 

implementácia medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie,  ich aplikácia v oblasti krízovej pripravenosti rezortov,

vzájomná spolupráca v príprave na riešenie aktuálnych ohrození verejného zdravia v 21. storočí

a pripravenosť integrovaného záchranného systému a zdravotníctva na riešenie udalostí  s hromadným postihnutím osôb.

 

 

Pozvaní prednášajúci

 

MUDr. Michael Vít, CSc.

námestník ministra zdravotníctva Českej republiky

a hlavný hygienik Českej republiky

 

Mgr. Rostislav Černý

riaditeľ odboru bezpečnosti  a krízového riadenia

Ministerstva zdravotníctva Českej republiky

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

MUDr. Darina Sedláková, MPH

riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republiky

 

Ing. Anton Tencer

riaditeľ odboru krízového manažmentu MZ Slovenskej republiky

 

MUDr. Andrea Smolková

riaditeľka Operačného strediska

Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

 

Prof. MUDr. Oto Masár, CSc.

prednosta Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katastrof LF UK Bratislava

 Pozvanka.pdf


späť

na začiatoktlačiť