Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Vlakom na Kysuce tak rýchlo, ako nikdy predtým

29.02.2012

Kysucké Nové Mesto (29.februára 2012) – Modernizácia železničnej trate medzi Žilinou a Krásnom nad Kysucou bola dnes slávnostne ukončená. Cestujúci na tejto dvadsaťkilometrovej trati smerujúcej na Poľsko a Českú republiku cestujú bezpečnejšie, pohodlnejšie a vďaka zvýšeniu rýchlosti na 140 km za hodinu aj o niekoľko minút kratšie. Modernizovaný úsek patrí medzi kľúčové európske koridory, preto boli stavebné náklady na rekonštrukciu trate spolufinancované cez eurofondy (Operačný program Doprava). Pokračovanie modernizácie úseku v smere na Čadcu a na poľskú a českú hranicu je naplánované po roku 2013, v nasledujúcom programovom období eurofondov.

 „Železničná trať zo Žiliny do Čadce bola vybudovaná pred vyše sto rokmi ako súčasť košicko-bohumínskej magistrály, čo svedčí o jej veľkom dopravnom význame. Jej stav pred modernizáciou však nezodpovedal požiadavkám pre rýchlu, bezpečnú a konkurencieschopnú dopravu 21. storočia. Som preto veľmi rád, že sa toto dielo podarilo a úžitok z vynovenej trate budú mať tak cestujúci v medzinárodnej doprave ako aj obyvatelia Kysúc. Nielenže sa im cesta zo Žiliny o niekoľko minút skráti, ale vybudovaním nových podchodov, nástupíšť, bezbariérových prístupov a informačných zariadení sa zlepšila aj bezpečnosť a kultúra cestovania“, uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ.

Železničnú trať začalo v auguste 2008 modernizovať konzorcium firiem „Združenie Žilina- Krásno“ zložené z firiem Doprastav, a.s.; Skanska BS, a.s.; OHL ŽS, a.s.; Váhostav-SK, a.s. Hodnota zakázky po verejnom obstarávaní bola vyše 153 miliónov eur, skutočná hodnota zakázky po ukončení stavebných prác bola nižšia o 6 miliónov eur.

Zdroje financovania projektu z Operačného programu Doprava:

 Kohézny fond EÚ 85 877 364,00 eur (54,065 % z oprávnených výdavkov);

Spolufinancovanie zo ŠR 15 154 829,00 eur (9,541 % z oprávnených výdavkov);

Iné zdroje 57 808 760,10 eur (36,394 % z oprávnených výdavkov).

Modernizácia železničnej trate v úseku Žilina – Krásno nad Kysucou zahŕňala najmä:

- rekonštrukciu medzistaničných úsekov (traťových koľají, traťového zabezpečovacieho zariadenia, trakčného vedenia, pokládka káblov a pod.);

- stavebné práce v železničných staniciach Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou (rekonštrukcia staničných koľají, trakčného vedenia, staničného zabezpečovacieho zariadenia, vybudovanie podchodov a nástupísk, nových zvukových a vizuálnych informačných zariadení (informačné tabule s príchodom a odchodom vlakov, rozhlas a pod.) a ďalšie práce na objektoch infraštruktúry menšieho rozsahu (pokládky káblov, elektrický ohrev výmen, a pod.));

- rekonštrukciu železničných zastávok v Brodne, Rudine, Ochodnici a Dunajove (vybudovanie nových nástupísk, oznamovacích zariadení pre cestujúcich a pod.);

- rekonštrukciu 11 mostov, 12 úrovňových priecestí, trakčnej meniarne a spínacej stanice;

- vybudovanie jedného nového mosta a protihlukových stien.

Projekt modernizácie trate zo Žiliny do Krásna nad Kysucou patrí medzi tzv. veľké projekty s hodnotou nad 50 miliónov eur, ktoré schvaľuje Európska komisia. Tá ho schválila dňa 28. augusta 2009. Okrem projektu Žilina - Krásno nad Kysucou je ďalším schváleným projektom železničnej infraštruktúry i dobudovanie zriaďovacej stanice Žilina-Teplička. V procese schvaľovania v Bruseli sú momentálne ďalšie dva veľké železničné projekty, ktoré sa v súčasnosti už realizujú a to modernizácia úsekov Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce a Trenčianska Teplá-Beluša. Ďalšie dva projekty modernizácie železničnej infraštruktúry sa pripravujú a mali by byť zaslané Európskej komisii na schválenie do leta tohto roku. Po ukončení ďalšej etapy modernizácie hlavného slovenského železničného koridoru z Nového Mesta nad Váhom do Čadce sa čas cestovania vlakom medzi Bratislavou a Čadcou skráti v osobnej doprave o ďalších 35 minút.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov, či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.


späť

na začiatoktlačiť