Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko sa pripojilo k európskej iniciatíve 50 tisíc turistov [VIDEO]

08.03.2012

Bratislava (8. marca 2012) – Slovenská republika sa pripojila k iniciatíve podpredsedu EK pre podnikanie Antonia Tajaniho, ktorá má zámer v pilotnom projekte tento rok vymeniť 50 tisíc turistov medzi členskými štátmi EÚ a krajinami Južnej Ameriky. Memorandum o porozumení dnes podpísal za Slovensko prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ. Projekt je zameraný na mimosezónne obdobie, kedy nie sú centrá turistického ruchu ani letecké spojenia naplno využité. Táto aktivita si bude vyžadovať okrem pripravenosti turistických príležitostí aj zjednodušenie vízovej politiky pre účely cestovného ruchu.

"Cestovný ruch v minulom roku rástol a podľa našich analýz aj napriek pretrvávajúcej kríze bude aj v roku 2012 ďalej rásť. Toto robí cestovný ruch kľúčovým prvkom pri oživovaní európskej ekonomiky," uviedol pri príležitosti návštevy Slovenska podpredseda EK pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

"Cestovný ruch zaznamenal na Slovensku v roku 2011 rast, napriek tomu jeho podiel na tvorbe HDP je výrazne pod priemerom EÚ. Považujeme za veľmi realistické, že cestovný ruch na Slovensku má potenciál vytvoriť niekoľko stoviek nových pracovných miest. Južná Amerika je pre nás zaujímavá aj vzhľadom na množstvo Slovákov žijúcich v tomto regióne," dodal minister dopravy SR Ján Figeľ. Témami rozhovoru boli ďalej využitie štrukturálnych fondov pre podporu podnikateľského prostredia na Slovensku, podpora inovácií a európsky satelitný systém Galileo. Podľa vyjadrenia komisára Tajaniho, pri čerpaní eurofondov je dôležité zamerať sa na modernizáciu dopravnej infraštruktúry a projekty orientované na malé a stredné podniky.

"Malé a stredne podniky generujú 85 percent nových pracovných miest v rámci EÚ," povedal Tajani. Slovensko potrebuje zjednodušiť pravidla pre malých živnostníkov, aby sa mohli venovať svojej podnikateľskej činnosti.

"Malé a stredne podniky na Slovensku majú taký potenciál, ak by každý z nich zamestnal jedného nezamestnaného, nezamestnanosť by u nás klesla o tretinu," povedal Figeľ. Do agendy komisára Tajaniho patrí aj projekt európskeho satelitného systému Galileo. "Našim cieľom je zorganizovať odbornú konferenciu, ktorá by predstavila význam Galilea pre oblasti dopravy, telekomunikácií, poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Galileo je o podpore inovácii a Slovensko so silným automobilovým priemyslom, ktorý tu vyvíja auta na alternatívny pohon, môže z tohto projektu významne profitovať," dodal Tajani.


späť

na začiatoktlačiť