Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy uvoľnilo peniaze z eurofondov na košický terminál

22.03.2012

Bratislava (22. marec 2012) – Vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavba terminálu intermodálnej prepravy v Košiciach má už zabezpečené financovanie. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ schválil zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento národný projekt. Prijímateľom pomoci z Operačného programu Doprava sú Železnice Slovenskej republiky, ktoré už začali súťaž na zhotoviteľa diela. Otváranie ponúk je naplánované na začiatok apríla.

 „Intermodálna preprava je trendom 21.storočia. Jej hlavným prínosom je odľahčenie ciest a podpora železničnej prepravy, ktorá je ekologickejšia. Viaceré druhy dopravy sa dajú kombinovať, musí to však byť efektívne.Realizácia žilinského terminálu, vrátane jeho doprojektovania, sa už začala, súťaž na košický terminál finišuje. Vzhľadom na výrazné zníženie ceny v tendri na žilinský terminál predpokladám úspory aj v prípade Košíc. Za ušetrené peniaze plánujeme v súčasnom programovom období eurofondov ešte výstavbu terminálov v Bratislave a Leopoldove“, uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ.

Odhadovaná cena na realizáciu terminálu intermodálnej prepravy v Košiciach je vyše 37 miliónov eur (bez DPH). Podľa plánu sa dokončenie projektovej dokumentácie na košický terminál očakáva do júna 2013 a samotná výstavba do konca roka 2014.

 Terminál intermodálnej prepravy v Košiciach umožní vytvorenie podmienok pre rozvoj intermodálnej dopravy medzi cestnou a železničnou dopravou na východnom Slovensku.

Jeho hlavnými prínosmi budú:

 - zvýšenie podielu ekologickejších druhov dopráv,

 - pozitívny dopad na zvýšenie bezpečnosti v cestnej dopravy presunom záťažových prúdov z priamej cestnej dopravy na intermodálnu prepravu

 - vytvorenie podmienok pre sústredenie dopravných a logistických služieb,

- zníženie zaťaženia životného prostredia v dôsledku optimalizácie obslužných prepráv,

 - nárast nových podnikateľských možností,

 - budúci terminál bude prínosom aj k zvýšeniu podielu intermodálnej prepravy tovaru na celkovej doprave v Slovenskej republike.


späť

na začiatoktlačiť