Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister Figeľ otvoril výstavbu cesty v Mníšku nad Popradom

26.03.2012

Mníšek nad Popradom (26.marca 2012) – Dnes sa oficiálne začala výstavba cesty medzi Mníškom nad Popradom a štátnou hranicou s Poľskom. Nové hraničné prepojenie nahradí po plánovanom dokončení v januári 2014 existujúcu cestu prvej triedy I/68. Poľská strana plánuje začať stavbu cesty, ktorá bude nadväzovať na hraničný most, ešte v tomto roku.

Základný kameň stavby novej cesty, ktorá je spolufinancovaná z eurofondov (Operačný program Doprava), poklopali prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ a poľský minister dopravy, výstavby a námorného hospodárstva Slawomír Novak. Existujúci hraničný priechod Mníšek nad Popradom - Piwniczna na ceste I/68 je určený len pre vozidlá do 3,5 tony. Navyše, terén a jeho geologická stavba na oboch stranách hranice by vyžadovali technicky zložité riešenie, ktoré by bolo finančne mimoriadne náročné. Na eliminovanie týchto nebezpečných úsekov cesty je navrhovaná preložka cesty I/68 do novej trasy, s novým hraničným mostom cez rieku Poprad. Nová cesta bude zároveň komfortnou cyklomagistrálou až do poľského mesta Nowy Sacz.

 „Slovensko a Poľsko sú tradične dobrí susedia. Potrebujeme budovať cestné spojenia, ktoré zlepšia podmienky pre rozvoj cezhraničných podnikateľských aktivít a naštartujú rozvoj turistiky a cestovného ruchu v tejto malebnej časti strednej Európy. Projekt je učebnicovým príkladom toho, na čo majú slúžiť eurofondy – spájať susedov a krajiny bezpečnými cestami“, povedal minister dopravy J. Figeľ.

Cestu postaví spoločnosť Inžinierske stavby Košice za vysúťaženú cenu 5,7 milióna eur (bez DPH), pričom predpokladaná hodnota zákazky bola 12,7 milióna eur.

Základné údaje o stavbe

Cesta I/68 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v smere juh – sever (Milhosť, št. hranica SR/MR – Košice – Prešov – Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom, št. hranica SR/PR). Na území Poľskej republiky pokračuje cesta pod označením „štátna cesta č. 87“. Šírkové usporiadanie navrhovanej preložky cesty I/68 je upravené o jazdný pruh v strede komunikácie, podľa požiadavky poľskej strany. Jazdný pruh v strede komunikácie je široký 3,5 m a je navrhnutý prakticky v celej dĺžke preložky cesty I/68 na slovenskej strane a cesty na poľskej strane. Predmetný tretí pruh nebude využívaný verejnou dopravou, ale bude slúžiť iba pre účely hraničnej a cudzineckej polície, vozidlám diplomatických služieb a vozidlám záchranného systému. Stredný pruh je navrhnutý od hraničného priechodu na slovenskej strane v dĺžke cca 1 000 m smerom na poľskú stranu. V pridruženom dopravnom priestore cesty I/68 bude vedená pešia a cyklistická doprava. Tieto druhy dopravy sú vedené na samostatných pruhoch, ktoré sú od seba oddelené vodorovným dopravným značením. Cyklistické pruhy sú jednosmerné o šírke 1,50 m. Šírka chodníkov pre peších je 1.50 m.

Podľa územného plánu vyššieho územného celku prešovského kraja, je v trase nového hraničného mosta vedená medzinárodná cyklomagistrála tzv, Toryšská cyklomagistrála, ktorá vedie až do poľského mesta Nowy Sacz. Súvisiace územie Prešovského kraja má veľmi dobré urbanizačné predpoklady rozvoja cestovného ruchu a patrí medzi hlavné cestné komunikácie turistických koridorov medzinárodnej úrovne št. hranica PR/SR – Mníšek nad Popradom – Stará Ľubovňa – Lipany – Sabinov – Prešov.


späť

na začiatoktlačiť