Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy chce rozvíjať dialóg so sociálnymi partnermi

17.04.2012

Bratislava (17. apríla 2012) – Dopravná politika Slovenskej republiky sa bude rozvíjať aj na báze sociálneho dialógu. Pohľady zamestnancov a zamestnávateľov na pripravované programové vyhlásenie vlády si vypočuli na stretnutí so sociálnymi partnermi minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek spolu so štátnymi tajomníkmi ministerstva dopravy Františkom Palkom a Andrejom Holákom. Pripomienky oboch strán, ako aj predstaviteľov samospráv budú zohľadnené v texte, ktorým prispeje minister do Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2012 – 2016.

Železniční odborári tlmočili potrebu dokončiť revitalizáciu železničného sektoru, ale pri zohľadnení sociálneho aspektu, zástupcovia zamestnávateľov zas požadovali, aby programové vyhlásenie vlády malo na zreteli aj podporu verejnej dopravy.

„Považujem za potrebné vypočuť si názory všetkých zainteresovaných. Našim cieľom je, aby programové vyhlásenie vlády bolo vecou spoločenského konsenzu,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek.


späť

na začiatoktlačiť