Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko chce zvrátiť prepad vodnej dopravy spôsobenej zlými podmienkami na Dunaji

04.05.2012

Bratislava, 4. máj 2012 - Zlepšenie podmienok vnútrozemskej vodnej dopravy bolo témou dvojdňového rokovania riadiaceho výboru pre vnútrozemské vodné cesty v rámci Stratégie EÚ pre Dunajský región, ktorého sa zúčastnili komisár EK pre regionálnu politiku Johannes Hahn a štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Andrej Holák. Reprezentanti 11 krajín diskutovali o dopade nedostatočných hĺbok dna Dunaja v druhej polovici roka 2011 a možných nástrojoch pre budúci rast vodnej dopravy. 

„Na väčšine splavného úseku Dunaja bola v tomto období značne obmedzená alebo úplne zastavená plavba z dôvodu nedostatočných hĺbok plavebnej dráhy, alebo jej zamrznutia. Straty našej najväčšej lodnej spoločnosti dosiahli v danom období takmer dva milióny eur. Našim cieľom je zastaviť prepad a zabezpečiť udržateľný rast objemu prepráv touto ekologickou formou dopravy,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy SR Andrej Holák. 

Téma zlepšenia splavnosti Dunaja bude témou rady ministrov dopravy EÚ v júni tohto roka, ktorej sa za EK zúčastnia komisári pre dopravu Siim Kallas a pre regionálnu politiku Johannes Hahn. Členské krajiny na nej majú predstaviť potrebné opatrenia. Slovensko vidí priestor v oblasti výstavby vodných diel na Dunaji za účelom dosiahnutia trvalo udržateľných plavebných podmienok.

 Slovensko sa od začiatku aktívne zúčastňuje prípravy a realizácie Stratégie EÚ pre dunajský región. V rámci nej je z pohľadu SR kľúčový rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy na Dunaji a jeho prítokoch a tým zlepšiť infraštruktúru a odstránenie prekážok pre plavbu.


späť

na začiatoktlačiť