Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister dopravy vymenoval nových šéfov Slovenskej pošty a SACR

29.05.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek poveril výkonom funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenskej pošty Tomáša Druckera. Zároveň z funkcie odvolal doterajšiu generálnu riaditeľku a predsedníčku predstavenstva Marcelu Hrdú. Výkonom funkcie generálnej riaditeľky SACR dnes bola poverená Marta Kučerová, ktorá nahradila doterajšieho povereného riaditeľa Františka Stana.

O poverení T. Druckera sa minister rozhodol na základe jeho rozsiahlych odborných znalostí a profesionálnych skúseností v oblasti krízového riadenia, reštrukturalizácií a optimalizácií spoločností porovnateľného typu, čo do veľkosti a okruhu problémov, ako aj skúseností v oblasti poštových služieb.  Tomáš Drucker do konca minulého týždňa pôsobil ako predseda dozornej rady Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, kde mal na starosti okrem iného spoluprácu s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. V minulosti pôsobil na konzultantských a manažérskych postoch vo viacerých spoločnostiach. Okrem iného pracoval na zlúčení štátnych zdravotných poisťovní, bol poverený projektom optimalizácie prevádzky listových zásielok Slovenskej pošty, podieľal sa na koncepcii pre reformu financovania zdravotníctva, a riešil projekty IT analýz kľúčových agend ministerstva vnútra súvisiacich so vstupom Slovenska do Schengenského priestoru.

T. Drucker bude viesť poštu do vymenovania nového generálneho riaditeľa, ktorý vzíde z výberového konania. To sa uskutoční najneskôr do šiestich mesiacov. Spolu s Druckerom boli do predstavenstva Slovenskej pošty vymenovaní podpredseda Peter Kapusta a ďalší členovia - Róbert Gálik, Michal Lieskovský a Peter Blaškovitš. Aj v ich prípade je poverenie dočasné až do výberového konania na funkcie členov predstavenstva. Z funkcií v predstavenstve boli odvolaní Rita Tornyaiová, Kamil Špendla, Gabriela Ondrušová a Milan Toth. 

Slovenská pošta je popredný poskytovateľ moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a vo východnej Európe.

Zmeny aj v SACR

Zmeny sa uskutočnili aj v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR). Minister dopravy odvolal z funkcie generálneho riaditeľa SACR Františka Stana. Výkonom funkcie generálnej riaditeľky SACR bola poverená Marta Kučerová - do vymenovania generálneho riaditeľa po vykonaní výberového konania, ktoré sa uskutoční v priebehu šiestich mesiacov. M. Kučerová má vyše dvadsaťročné skúsenosti v oblasti marketingového manažmentu, propagácie a komunikácie.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu SR. Bola zriadená Ministerstvom hospodárstva v roku 1995. Vykonáva marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu, prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu SR. SACR je oprávnená vykonávať oficiálne zastúpenia v zahraničí a vytvárať detašované pracoviská v tuzemsku a v zahraničí.

Martin Kóňa
hovorca MDVRR
mobil: + 421  918 825 059

 

 

 

 

 


späť

na začiatoktlačiť