Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister Počiatek podporil rozvoj dopravy na Dunaji

07.06.2012

Luxemburg (7. júna 2012) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek podporuje rozvoj Dunaja ako významnej dopravnej trasy. Spolu s rezortnými kolegami ďalších šiestich krajín v regióne podpísal na rokovaní ministrov v Luxemburgu Deklaráciu o efektívnom udržiavaní infraštruktúry vodnej cesty na tejto druhej najdlhšej európskej rieke.

Dunaj je nielen najväčšou riekou pretekajúcou cez Slovensko, ale aj jednou z najvýznamnejších vodných trás na kontinente. Práve minuloročné suchá, ktoré obmedzili splavnosť Dunaja na vyše dva mesiace a spôsobili nemalé hospodárske straty, zdôraznili potrebu túto vodnú trasu udržiavať a zveľaďovať.

 „V minulých rokoch bolo preinvestovaných nemálo finančných prostriedkov, avšak bez zásadného zlepšenia plavebných podmienok na Dunaji. Aj preto vidíme priestor na efektívnejšie využitie financií,“ povedal minister dopravy SR Ján Počiatek.

Slovensko dlhodobo poukazuje na skutočnosť, že zlepšenie plavebných podmienok na Dunaji nie je len otázkou bagrovania plytkých úsekov. „Musíme sa preto spoločne zaoberať všetkými možnými regulačnými úpravami vrátane potreby budovania vodných stavieb,“ dodal Počiatek.

Deklarácia hovorí o vôli podunajských štátov rozvíjať túto rieku ako významnú vodnú cestu, a v tomto úsilí vzájomne kooperovať aj vzhľadom na cieľ zvýšiť nákladnú dopravu na Dunaji do roku 2020 o 20 percent. Dokument dnes okrem Jána Počiatka podpísali ministri dopravy Nemecka, Rakúska, Chorvátska, Rumunska a Moldavska. Svoje podpisy neskôr pripoja predstavitelia Srbska, Bosny a Hercegoviny a Ukrajiny.


späť

na začiatoktlačiť