Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy pripravuje novú stratégiu pre cestovný ruch

20.06.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

(Bratislava) – Kvalitnejšie služby, vzdelávanie, podpora infraštruktúry cestového ruchu (cyklotrasy, atraktivity, kultúrne dedičstvo), destinačný manažment, efektívnejšie využívanie zdrojov a zmysluplnejší marketing a propagácia by sa mali stať kľúčovými faktormi pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Na tieto a ďalšie oblasti sa bude zameriavať Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020. S jej prípravou dnes začalo ministerstvo dopravy. Cieľom novej stratégie je posilnenie významu cestovného ruchu v ekonomike a zvýšenie jeho podielu zo súčasných 2,5 na 5 percent HDP v roku 2020. Lepšie riadenie cestovného ruchu by malo priniesť tisíce nových pracovných miest a zvýšiť životnú úroveň menej rozvinutých regiónov.

„Stratégiu chceme pripraviť do konca tohto roka tak, aby na jar budúceho roka mohla o nej rokovať vláda SR,“ povedal po rokovaní Pracovnej skupiny pre Stratégiu cestovného ruchu do roku 2020 František Palko, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Stratégia je dôležitá aj z pohľadu financovania odvetvia. Stane sa totiž základným dokumentom, na základe ktorého bude Európska komisia rozhodovať o pridelení financií zo štrukturálnych fondov na podporu cestovného ruchu na Slovensku.

„Cestovných ruch je oblasť, ktorú chceme rozvíjať oveľa intenzívnejšie ako doteraz. Potrebujeme zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia a posilniť imidž Slovenska ako dovolenkovej destinácie. Zmysluplnou podporou chceme znásobiť podiel cestovného ruchu na tvorbe HDP a vytvoriť podmienky pre vznik nových pracovných miest,“ povedal Palko.

Kľúčovú úlohu bude v stratégii zohrávať tzv. destinačný manažment. Ide o koordináciu postupu podnikateľskej sféry, miestnej samosprávy a záujmových skupín s cieľom zvýšiť atraktivitu destinácií. Spolupráca sa vykonáva zvyčajne cez oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. „Štát už nebude podporovať konkrétne hotely či chaty z verejných zdrojov, ale prostriedky bude sústreďovať na rozvoj jednotlivých regiónov,“ povedal F. Palko.

Dôležitou súčasťou stratégie bude aj meranie kvality cestovného ruchu a certifikácia, ktorá by zaručovala odbornú spôsobilosť pre výkon rôznych povolaní, či už sú to sprievodcovia alebo ďalší poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu.

Pri tvorbe stratégie chce ministerstvo dopravy podľa F. Palka „zintenzívniť spoluprácu so záujmovými združeniami a asociáciami, aby nám pomohli identifikovať dôležité lokality a atraktivity daných území, ktoré by bolo možné rozvíjať tak, aby krajinotvorba vytvárala dobré prostredie pre podporu rozvoj cestovného ruchu“.

Členmi pracovnej skupiny pre Stratégiu cestovného ruchu sú okrem zástupcov ministerstva dopravy aj záujmové združenia a asociácie z cestovného ruchu. Skupina sa čoskoro rozšíri aj o ďalšie ministerstvá, ktoré majú čo povedať do rozvoja tohto odvetvia. Napríklad ministerstvo zdravotníctva, pôdohospodárstva či hospodárstva.

Mgr. Martin Kóňa
hovorca MDVRR SR
mobil: + 421  905 638 517
mail: info@mindop.sk
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava


späť

na začiatoktlačiť