Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy spolupracuje pri riešení otázok používania menšinových jazykov

26.06.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA  

Bratislava –  Na pôde Úradu vlády SR sa uskutočnilo rokovanie medzi splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóm A. Nagym, generálnym riaditeľom sekcie železničnej dopravy a dráh Jiřím Kubáčkom, ďalšími zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Železnicami Slovenskej republiky k otázke odstránenia prekážok v používaní menšinových jazykov na železniciach.

Na stretnutí sa zúčastnení dohodli na ďalšom spoločnom postupe, ktorý bude smerovať k odstráneniu právnych a iných prekážok označovania železničných staníc a zastávok v jazykoch národnostných menšín na jazykovo zmiešaných územiach Slovenska. Prípravou a tvorbou návrhov legislatívnych a iných opatrení, úpravou zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, sa bude zaoberať pracovná skupina za účasti odborníkov z ministerstva, ŽSR a úradu splnomocnenca.


späť

na začiatoktlačiť