Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Zástupcovia OECD rokovali na ministerstve o financovaní dopravných projektov

10.07.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (10. júl 2012) – Zástupcovia Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dnes v rámci svojej návštevy Slovenskej republiky rokovali s predstaviteľmi Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na stretnutí so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Františkom Palkom diskutovali o najväčších výzvach v oblasti urýchlenia čerpania fondov EÚ, ako aj o príprave nového finančného obdobia 2014 - 2020.

Delegáciu, pod vedením  R. Forda, zástupcu riaditeľa odboru pre hospodárstvo, zaujímali predovšetkým otázky týkajúce sa problémov pri čerpaní fondov EÚ. Slovenská strana informovala o prijatých opatreniach s cieľom urýchlenia čerpania fondov, predovšetkým vytvorením koordinačného mechanizmu na úrovni štátnych tajomníkov, realokáciou fondov v prospech tých operačných programov, ktoré majú najlepšiu absorpčnú kapacitu a spoločenskú pridanú hodnotu, ako napr. riešenie nezamestnanosti mladých a podpora malých a stredných podnikov. Návšteva pozitívne prijala navrhované opatrenia a odporúčala, aby v rámci nového programového obdobia sa Slovensko zameralo v súlade so stratégiou EÚ na “inteligentnú špecializáciu“ v oblastiach, kde môže mať konkurenčnú výhodu, keďže Slovensko potenciál v oblasti prílivu priamych zahraničných investícií už vyčerpalo.

„Efektívne vyčerpanie fondov EÚ v tomto programovom období a príprava nového finančného obdobia 2014 – 2020 sú najväčšími prioritami súčasnej vlády Slovenskej republiky. Verím, že ekonomická analýza vypracovaná OECD nám pomôže pri hľadaní riešení pre existujúce operačné programy a  definovaní priorít pre budúce finančné obdobie tak, aby Slovensko sa viac zameralo na inteligentný rast a privítame od OECD úspešné príklady z oblasti realizácie stratégií inteligentnej špecializácie, uviedol na stretnutí štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, František Palko.

 


späť

na začiatoktlačiť