Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy uvoľnilo peniaze na obchvat Prešova

11.07.2012

Bratislava (11. júla 2012) – Preťaženej doprave v centre tretieho najväčšieho mesta na Slovensku by mala výrazne napomôcť nová cesta, ktorá sa začala stavať koncom júna. V súčasnosti je už zabezpečené aj financovanie stavby „I/68 Prešov, odbočka Škultétyho-ZVL“ cez grant Európskej únie. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z eurofondov na tento národný projekt, čím sa uvoľnilo čerpanie vyše 41 miliónov eur z Operačného programu Doprava. Eurofondy sú najvýhodnejším zdrojom financovania výstavby diaľnic a ciest. Únia nám pri dopravných projektoch prepláca až 85 percent oprávnených nákladov.

„Investícia do štvorkilometrového predĺženia Nábrežnej komunikácie podstatne zlepší dopravu v Prešove. Nová cesta odkloní tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu dovtedy, kým sa postaví úsek diaľnice D1 Prešov západ - Prešov juh. Zároveň je kľúčovým predpokladom pre realizáciu perspektívnych rozvojových programov v južnej zóne mesta“, uviedol minister dopravy Ján Počiatek.

Po plánovanom dokončení v marci 2015 nová štvorprúdová cesta skráti jazdný čas, zníži spotrebu paliva a tiež tvorbu emisií a hluku, čo prinesie zlepšenie životného prostredia obyvateľom tohto krajského mesta.

Zhotoviteľom cesty je spoločnosť HANT, investičné náklady sú podľa zmluvy viac ako 32 miliónov eur. Investorom je Slovenská správa ciest.

Základné údaje o stavbe

Projekt celkovo zahŕňa: výstavbu nového cestného úseku v dĺžke 2,192 km, rekonštrukciu existujúcich ciest v rozsahu približne 1,6 km, výstavbu a úpravu celkom ôsmych mostných objektov a výstavbu či úpravu troch križovatiek. Nový cestný úsek nadväzuje na už zrealizovaný úsek preložky cesty I/68 Prešov (Nábrežná komunikácia). Cesta bude sčasti vedená obytnou zástavbou, po prechode riekou Torysa bude ďalej súbežne vedená okrajom priemyselnej zóny. Na konci sa napojí do navrhovanej okružnej križovatky pri ZVL, ktorá je rozhodujúcim dopravným uzlom v južnej časti mesta Prešov. Cesta je navrhnutá ako štvorpruhová komunikácia so stredným deliacim pásom, na ľavej strane s chodníkom širokým 1,5 metra.


späť

na začiatoktlačiť