Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

EÚ je pripravená podporiť národné inteligentné dopravné systémy

19.07.2012

 TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (19. júla 2012) – Národný systém dopravných informácií by mal byť súčasťou jednotného inteligentného dopravného systému (IDS) Európskej únie. Zámerom Bruselu je, aby sa národné IDS stali v priebehu niekoľkých rokov realitou v každej členskej krajine. Európska únia finančne podporí zavádzanie národných IDS v členských štátoch. Vyplýva to zo stretnutia Rady ministrov dopravy EÚ v Nikózii na Cypre, kde Slovensko zastupoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

EÚ nabáda krajiny k tomu, aby IDS robili vo vzájomne kompatibilných aplikáciách a aby užívateľské informácie z jednotlivých národných systémov boli dostupné aj občanom z ostatných štátov únie.

Ministri sa na stretnutí zhodli na tom, že členské štáty stoja pred náročnou úlohou technickej harmonizácie dát, s ktorými budú inteligentné dopravné systémy pracovať a vymieňať si ich navzájom. Ide napríklad o informácie o dopravných nehodách či obchádzkových trasách. „Malo by byť samozrejmosťou, aby si napríklad rakúski či českí vodiči našli na príslušnom portáli informácie o tom, keď je odstávka tunela Sitina, a rovnako aj naši občania o dopravnej situácii v zahraničí,“ povedal F. Palko.

Zdieľanie dát

Na Slovensku by inteligentné dopravné systémy malo v budúcnosti zastrešovať Národné dopravné informačné centrum (NDIC). Jenou z jeho z hlavných úloh bude zabezpečenie prepojenosti dát so systémami ostatných členských štátov. „Jeho partnerom bude zároveň celoeurópsky dátový portál. Európska komisia ho chce spustiť na jeseň. Portál by mal umožniť lepšie zdieľanie dát zo systémov jednotlivých krajín,“ povedal F. Palko. Zákon o inteligentných dopravných systémoch na Slovensku bol tento mesiac predložený na rokovanie parlamentu.

Národný systém dopravných informácií predstavuje využitie moderných informačných technológií pre sledovanie, vyhodnocovanie a riadenie dopravného procesu. Systém uľahčí riadenie dopravného procesu v čase a priestore tak, aby nedochádzalo k zbytočným časovým stratám, čo priamo súvisí aj s efektívnym využívaním verejných finančných prostriedkov. Systém zároveň umožní efektívne a účinne nastaviť plánovanie budovania dopravnej infraštruktúry v súlade s reálnymi dopravnými nárokmi na jednotlivých cestných úsekoch. Pre bežného užívateľa zas majú inteligentné dopravné systémy veľký význam pri efektívnom plánovaní prepravy tak, aby sa vyhli dopravným zápcham. „Najmä z pohľadu mestských konglomerácií vytvára inteligentné riadenie dopravy priestor na 5- až 10-percentné zníženie pravidelných zápch a na 20-percentné zníženie dopravných zápch z dôvodu dopravných nehôd,“ povedal F. Palko.

Martin Kóňa
hovorca MDVRR SR
mobil: + 421  918 825 059
mail: info@mindop.sk
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava


späť

na začiatoktlačiť