Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Európska komisia ocenila pokrok Slovenska v prístupe k eurofondom

20.07.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (20. júla 2012) –  Európska komisia oceňuje pokrok v komunikácii a prístupe k eurofondom, ktorý Slovensko dosiahlo v posledných mesiacoch. Vyplýva to zo stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františka Palka so šéfom Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu politiku Erichom Unterwurzacherom, ktoré sa konalo tento týždeň v Bruseli.

„Komisia ocenila zlepšenú komunikáciu zo strany Slovenska najmä vďaka pokroku pri riešení problémov pozastavených platieb pre Operačné programy Životné prostredie a Doprava.  Rovnako aj aktívny a konštruktívny prístup pri presune európskych peňazí na podporu zamestnanosti mladých ľudí, čo je v súčasnosti jedným z nosných pilierov politiky trhu práce v EÚ,“ povedal štátny tajomník F. Palko. Presun eurofondov na zamestnanosť mladých by mal Brusel definitívne schváliť v septembri.

F. Palko informoval EK o stave prípravy „Partnerskej dohody pre SR na roky 2014 až 2020“, ktorá bude zmluvným dokumentom medzi Bruselom a Slovenskom o pridelení eurofondov v nasledujúcom programovom období. Zámerom Slovenska je výrazne znížiť počet operačných programov, cez ktoré nám Brusel prideľuje eurofondy.

„Menší počet operačných programov nám umožní viac sa zamerať na najdôležitejšie priority. Slovensko nie je také bohaté, aby si mohlo dovoliť financovať príliš veľa oblastí, pretože potom sa môže stať, že na skutočné priority budú chýbať financie,“ povedal Palko. Menej operačných programov podľa Palka zároveň znamená menšiu byrokraciu a ľahšiu kontrolu.

Medzi základné oblastí, ktoré by Slovensko chcelo z nasledujúceho programového obdobia podporovať, patria: dopravná infraštruktúra, ľudské zdroje, zamestnanosť a sociálna inklúzia a výskum, vývoj a inovácie s dôrazom na potrebu ochrany životného prostredia. O prioritách nového programového obdobia by mala vláda SR rokovať v septembri. V októbri chce EK predstaviť Slovensku tzv. pozičný dokument k Partnerskej dohode pre SR na roky 2014 až 2020, kde odprezentuje svoj názor na to, čo by malo Slovensko financovať z eurofondov.

Martin Kóňa
hovorca MDVRR SR
mobil: + 421  918 825 059
mail: info@mindop.sk
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

 

 

 

 


späť

na začiatoktlačiť