Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

O diaľnici Turany-Hubová rozhodne Brusel v septembri

16.08.2012

V obci Kraľovany sa včera uskutočnilo verejné prerokovanie dokumentu, ktorý hodnotí vplyv plánovaného úseku diaľnice D1 na územia sústavy Natura 2000. Správu nezávislého experta spolu s pripomienkami, ktoré vzišli z verejného prerokovania, posúdi Európska komisia a v septembri vydá stanovisko k financovaniu tohto úseku z európskych fondov.

Nový úsek patrí, spolu s ružomberským úsekom, medzi posledné chýbajúce na diaľnici D1 medzi Martinom a Prešovom. Všetky ostatné sú už buď v užívaní alebo vo výstavbe. Trasa budúcej diaľnice vedie v chránenom prostredí medzi Malou a Veľkou Fatrou, preto Európska komisia požiadala Slovensko, aby opätovne posúdila vplyvy tejto stavby na životné prostredie.

„Dokument, ktorý vypracoval expertný tím doktora Petra Rotha, podľa názoru ministerstva dopravy vytvoril priestor na hľadanie doplňujúcich zmierňujúcich opatrení, s použitím ktorých bude trasovanie diaľnice D1 Turany - Hubová tzv. povrchovo-tunelovým variantom optimálne. Našim cieľom je postaviť čím skôr – samozrejme pri dodržaní všetkých právnych podmienok – tento potrebný úsek diaľnice D1“, uviedol na včerajšom stretnutí s verejnosťou štátny tajomník ministerstva dopravy Andrej Holák.

Zástupcovia ochranárskych združení na verejnom prerokovaní ocenili hodnotiacu správu RNDr. Rotha ako komplexnú a v súlade s európskou legislatívou, pričom tento aspekt podľa nich predchádzajúcim expertízam chýbal. Vyjadrili však pochybnosti, či je možné realizovať zmierňujúce opatrenia na všetky identifikované citlivé biotopy na území výstavby diaľnice. Naopak, všetci starostovia z dotknutých obcí a zainteresovaná verejnosť, ktorí počas prerokovania vystúpili, žiadajú slovenské a európske orgány o urýchlenie výstavby diaľnice v plánovanej trase, v zmysle vydaného právoplatného stavebného povolenie. Diaľničný úsek D1 Turany - Hubová po dokončení významne zlepší kvalitu života obyvateľov v regióne odklonením dopravy mimo zastavaného územia. Zníži sa tvorba hluku a jeho vplyvov na ľudí, ktorí trpia intenzívnou premávkou priamo pod oknami svojich domov. Po súčasnej ceste I/18 v časti od Krpelian po Kraľovany prejde denne viac ako 20 tisíc vozidiel. 

Úsek D1 Turany - Hubová je v zásobníku eurofondových projektov a v prípade získania súhlasu Európskej komisie s navrhovaným projektom vo vzťahu k životnému prostrediu nám Brusel preplatí až 85 percent z oprávnených výdavkov na projekt.

 


späť

na začiatoktlačiť