Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Turisti dostanú informácie už na letisku

17.08.2012

Na Bratislavskom letisku M. R. Štefánika už čoskoro pribudne informačný stánok pre turistov. Cestujúcim, ktorí priletia na Slovensko na dovolenku, bude poskytovať praktické informácie o možnostiach prepravy, ubytovania a o ďalších potrebných službách. Informačný stánok bude prevádzkovať oblastná organizácia cestovného ruchu v Bratislave, ktorú včera navštívil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko spolu s generálnou riaditeľkou sekcie cestovného ruchu Ivanou Magátovou a generálnou riaditeľkou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch Martou Kučerovou. 
V súčasnosti podľa zákona pôsobí na Slovensku 30 oblastných a 2 krajské organizácie cestovného ruchu. V priebehu najbližších mesiacov plánuje navštíviť F. Palko  ďalšie oblastné a krajské organizácie cestovného ruchu. Ich činnosť podporí štát tento rok dotáciou vo výške cca. 3,3 milióna eur. Organizácie cestovného ruchu získali tieto prostriedky vďaka minuloročnej novele zákona o podpore cestovného ruchu, na základe ktorej môžu oblastné organizácie získať toľko, koľko vybrali na členských príspevkoch od svojich členov, pričom maximálna výška dotácie je v objeme 90 % z vybratej dane za ubytovanie za minulý rok.
 „Oblasť cestovného ruchu má veľké rezervy, treba sa zamerať na priority jednotlivých regiónov, ktoré najlepšie poznajú práve oblastné organizácie cestovného ruchu. Je potrebné nájsť spôsob ako tieto rezervy efektívne rozvíjať. Konkrétne v Bratislave je to napríklad hrad, ktorý by sme mali viac propagovať ako hlavnú dominantu mesta.“  povedal F. Palko.
Stretnutie s oblastnou organizáciou cestovného ruchu v Senci bolo zamerané na informovanie sa o pozitívnom rozvoji Slnečných jazier v Senci a tým aj celej rekreačnej oblasti. Jedným z nedávnych míľnikov v tejto oblasti bola rekonštrukcia amfiteátra, ktorý je v týchto mesiacoch veľmi obľúbeným a navštevovaným letným  kinom, a aj zároveň viacúčelovým parkom oddychu.


späť

na začiatoktlačiť