Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy uvoľnilo peniaze na obnovu cesty medzi Veľkým Krtíšom a obcou Pôtor

20.08.2012

Bratislava (20. augusta 2012) – Rekonštrukcia cesty I/75 medzi Veľkým Krtíšom a Pôtorom už má zabezpečené financovanie cez eurofondy. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento národný projekt, čím sa uvoľnilo čerpanie vyše 5,5 milióna eur z Operačného programu Doprava.

„Som veľmi rád, že okrem veľkých diaľničných projektov realizujeme z európskych zdrojov aj menšie, no veľmi potrebné projekty na zanedbaných cestách 1.triedy. Sanácia tejto cesty, na ktorej vznikli deformácie kvôli poklesu územia nad dobývacím priestorom Bane Dolina, je nevyhnutná. Ocenia ju nielen miestni obyvatelia, ale aj širšia motoristická verejnosť, keďže tento úsek je na hlavnom južnom ťahu medzi stredným a západným Slovenskom“, uviedol minister dopravy Ján Počiatek.

Zhotoviteľom cesty je spoločnosť Strabag, investorom je Slovenská správa ciest. Stavebné práce sa začali v júni tohto roku, odovzdanie zrekonštruovanej cesty do používania je naplánované na december 2013.

Základné údaje o stavbe:

Projekt zahŕňa komplexnú rekonštrukciu výškového a smerového vedenia ako aj šírkového usporiadania komunikácie. Jeho súčasťou je rozšírenie komunikácie o jeden jazdný pruh, ktorý bude bude slúžiť ako samostatný pruh pre vozidlá smerujúce na mestskú skládku, vybudovanie troch pravostranných oporných múrov výšky 2 až 5 m, predĺženie priepustov križujúcich trasu cez Hlboký potok a doplnenie križovatky I/75 s cestami III/50856 a III/50894 o samostatné ľavé odbočenia na cestu III. triedy. Na stavbe je umiestnených 16 stavebných objektov. Nové technické riešenie odstráni nevyhovujúci stav cestnej komunikácie tak, aby zodpovedala bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a spĺňala funkčnú úroveň cesty I. triedy.


späť

na začiatoktlačiť