Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy navštívila delegácia Spolkovej krajiny Dolné Sasko

28.08.2012

Dňa 27. augusta prijal štátny tajomník F. Palko delegáciu Spolkovej krajiny Dolné Sasko, ktorú viedol podpredseda vlády a minister hospodárstva, dopravy a práce Jörg Bode. Cieľom návštevy bola výmena informácií o rozvoji dopravnej infraštruktúry v oboch krajinách, o najbližších zámeroch oboch rezortov z hľadiska čerpania štrukturálnych fondov EÚ, ako aj preskúmanie možností vzájomnej spolupráce. Obe delegácie sa zhodli na potrebe zabrániť snahám redukovať investície zo štrukturálnych fondov do infraštruktúry, ktorá je základným motorom rastu.

Minister Bode a štátny tajomník Palko sa dotkli aj otázok efektívneho využívania zdrojov energie a s tým súvisiacej témy energetickej efektívnosti budov. Nemecká strana ponúkla svoje skúsenosti s opravou verejných budov a bytového fondu s cieľom zvyšovania ich energetickej efektívnosti. Štátny tajomník Palko označil oblasť obnovy a výstavby bytového fondu za jednu z priorít rezortu v rokovaniach o budúcoročnom rozpočte. Zároveň prijal ponuku dolnosaskej priemyselnej komory zorganizovať kooperačnú burzu medzi slovenskými a dolnosaskými spoločnosťami za cieľom odovzdávania skúseností v oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov a bytových domov.


späť

na začiatoktlačiť