Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Správna rada ŽSR

03.09.2012

Dňa 27. augusta 2012 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie štyroch členov Správnej rady Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „správna rada“). Požiadavkám vyhoveli nasledovní uchádzači v tomto poradí:

1. Ing. Jaroslav Mikla

2. Ing. Vladimír Ľupták

3. Ing. Martin Čatloš

4. Ing. Radovan Majerský, PhD.

5. doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

6. Mgr. Peter Dudáš.

Prví štyria najúspešnejší uchádzači boli ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vymenovaní do funkcií členov správnej rady dňom 1. septembra 2012.


späť

na začiatoktlačiť