Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo podporuje zníženie spotreby energie budov

18.09.2012

Tlačová správa

Bratislava (18. september 2012) Národná rada SR dnes schválila vládnu novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov. Týmto zákonom sa ustanovujú všetky postupy a opatrenia v oblasti energetickej hospodárnosti budov vzhľadom na klimatické a miestne podmienky, ako aj požiadavky na vnútorné prostredie budov a nákladovú efektívnosť.

Slovenská republika spolu so všetkými štátmi EÚ venujú úsporám energií veľkú pozornosť.  Budovy v súčasnosti predstavujú viac než 40% spotreby konečnej energie, ktorú ovplyvňuje nielen ich konštrukčné riešenie, ale aj spotreba energii na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie. V podmienkach SR je dominantný podiel spotreby energie na vykurovanie. Preto MDVRR SR považuje zníženie  spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov v sektore budov za veľmi dôležité a venujeme mu adekvátnu pozornosť.

Prijatie novely zákona o energetickej hospodárnosti budov bude mať, okrem ekonomických efektov, aj pozitívny vplyv na ovzdušie (napr. zníženie spotreby energii v budovách zníži produkciu CO2). Dopĺňajú sa nové úlohy týkajúce sa národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a nezávislého systému kontroly energetických certifikátov a správ kontroly.

Energetická certifikácia budov sa na Slovensku vykonáva od roku 2008 a je povinnosťou vlastníka budovy vždy pri dokončení novej budovy alebo po významnej obnove existujúcej budovy, pri predaji alebo prenájme. Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát budovy. Jeho platnosť môže byť najviac 10 rokov.

Každý rok sa vydá približne 10 000 energetických certifikátov. Tento proces vnímame veľmi pozitívne najmä pre výpovednú hodnotu certifikátov.


späť

na začiatoktlačiť