Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Začali sa rokovania o úseku D1 Turany-Hubová

20.09.2012

Bratislava (20. septembra 2012) – Zástupcovia ministerstiev dopravy a životného prostredia spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Štátnou ochranou prírody začali včera v Bruseli sériu rokovaní so zástupcami Európskej komisie (EK) o dodatočnom hodnotení vplyvov plánovanej stavby diaľnice D1 Turany - Hubová na chránené biotopy prírody na území Natura 2000.

Slovenská delegácia prezentovala zástupcom Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie (DG Enviroment) výsledky verejného prerokovania správy nezávislého experta Petra Rotha so zástupcami samosprávy a občianskych združení. Predstavila tiež ďalšie zmierňujúce opatrenia na zníženie vplyvu výstavby úseku D1 na životné prostredie.
Zástupcovia EK ocenili prístup slovenskej strany k tejto komplikovanej otázke vyjadrením, že Slovensko prvýkrát za dlhé obdobie prišlo s konštruktívnym riešením, ktoré je v súlade s európskou legislatívou. 
"Rokovania budú pokračovať už začiatkom októbra, kedy zašleme do Bruselu finálnu verziu hodnotenia nezávislého posudzovateľa P. Rotha už aj s podrobným plánom technického riešenia zmierňujúcich opatrení. Veríme, že rokovania dopadnú čo najlepšie pre Slovensko z pohľadu dobudovania diaľnice medzi Bratislavou a Košicami," uviedol štátny tajomník ministerstva dopravy Andrej Holák, ktorý spolu so štátnym tajomníkom ministerstva životného prostredia Jánom Ilavským viedol rokovania za slovenskú stranu.
Úsek D1 Turany - Hubová je v zásobníku eurofondových projektov a v prípade získania súhlasu Európskej komisie s navrhovaným projektom vo vzťahu k životnému prostrediu nám Brusel preplatí až 85 percent z oprávnených výdavkov na projekt.


späť

na začiatoktlačiť