Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovenské prístavy spojí „Dunajská os“

26.09.2012

 

Slovensko v OECD

 

Na seminári OECD k budúcnosti prístavných miest, ktorý sa konal 14. septembra 2012 v sídle OECD v Paríži, bol oficiálne spustený spoločný projekt SR a OECD pod názvom „Dunajská os – prípadová štúdia prístavných miest Bratislava, Komárno a Štúrovo“. Špeciálny význam môže mať hlaven pre budúcu spoluprácu automobilového sektora a riečnej prepravy.

Hlavným cieľom projektu je identifikovať súčasné a potenciálne dopady prístavov na mestá a regióny pozdĺž rieky Dunaj, a to najmä v Slovenskej republike. Prípadová štúdia „Dunajská os“ bude zameraná na identifikovanie možností pre rozvoj dopravnej infraštruktúry na Dunajskej vodnej ceste, s cieľom zabezpečenia splavnosti Dunaja spôsobom rešpektujúcim princíp trvalo udržateľného rozvoja. Realizácia odporúčaní OECD prispeje k odstráneniu prekážok a rozdielov vo využívaní potenciálu vnútrozemskej vodnej dopravy medzi západnou a východnou časťou Európy. Osobitný dôraz bude kladený na rozvoj slovenských prístavných miest na Dunaji – Bratislavy, Komárna a Štúrova a na rozvoj vnútrozemských prístavov výrobcov automobilov v Slovenskej republike (Bratislava, mestská časť Devínska Nová Ves pre Volkswagen, a.s., po rieke Morava, vnútrozemský prístav Sereď pre PSA Peugeot-Citroën, po rieke Váh a vnútrozemský prístav Žilina pre KIA Motors Slovakia, s.r.o.).

Prvýkrát tento projekt pred medzinárodnými účastníkmi seminára OECD prezentovala veľvyslankyňa a stála predstaviteľka SR pri OECD Ingrid Brocková. Na seminári sa zúčastnila delegácia SR zložená z predstaviteľov Úradu vlády SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zástupcov vedenia Verejných prístavov, a.s. „Dunajská os“ je multirezortný projekt SR a OECD, na ktorom sa na slovenskej strane zúčastňujú Úrad vlády SR a rezorty životného prostredia, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktorý je aj hlavným koordinátorom projektu. Projekt bol podporený z mechanizmu spoločných projektov SR a OECD na rok 2012. Publikovanie prípadovej štúdie sa očakáva v 1. polroku 2013.


späť

na začiatoktlačiť