Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Viac vzduchu pre športových a rekreačných letcov

28.09.2012

(Bratislava, 28. septembra 2012) Od 1. októbra 2012 bude nebo nad Slovenskom otvorenejšie. Štruktúra vzdušného priestoru v okolí elektrární Jaslovské Bohunice a Mochovce sa pre športových a rekreačných letcov výrazne zjednoduší. Vláda SR dnes zrušila obmedzené vzdušné priestory R51 a R52 pri oboch elektrárňach. Jadrové elektrárne sú však naďalej chránené tzv. zakázanými vzdušnými priestormi P1 a P29, v ktorých je letová činnosť lietadiel aj naďalej zakázaná.


Doterajšie obmedzenie letov v blízkosti oboch jadrových elektrární do výšky 1,5 km a v okruhu 5 km sa zmení tak, že lietadlá sa budú môcť k nim priblížiť až do vzdialenosti 2 km. Uľahčia sa tým najmä lety športových a rekreačných lietadiel, ktoré nemajú rádiostanicu a nemôžu počas letu získať letové povolenie na vstup do obmedzeného vzdušného priestoru. Zrušenie obmedzení bude mať pozitívny vplyv na prevádzkovateľov lietadiel a leteckých športových zariadení, zjednoduší sa štruktúra vzdušného priestoru Slovenskej republiky a uľahčí sa jeho využívanie. Neohrozí sa tým však bezpečnosť elektrární.

Prelety nad elektrárňami Jaslovské Bohunice a Mochovce v zakázaných priestoroch P1 a P29 budú naďalej možné vo výnimočných prípadoch, ale len so súhlasom prevádzkovateľa jadrovej elektrárne a súhlasným stanoviskom Úradu jadrového dozoru SR a Leteckého úradu SR. Vzhľadom na zrušenie obmedzených vzdušných priestorov, ktoré boli „nárazníkovou“ zónou v okolí jadrových elektrární, ministerstvo stanoví prísnejšie sankcie v prípade narušenia zakázaných vzdušných priestorov .


Vo väčšine európskych štátov boli podobné obmedzené vzdušné priestory nad jadrovými elektrárňami zmenšené už dávnejšie. Napríklad v Českej republike boli širšie okruhy obmedzených priestorov zrušené v roku 2010. Ich terajšie zakázané letové priestory majú rozsah porovnateľný s našimi. V Nemecku sú ochranné bezletové pásma okolo elektrární dokonca ešte menšie.

 


späť

na začiatoktlačiť