Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Regióny majú hrať dôležitú úlohu pri novom rozpočte únie

18.10.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Krakov (18. októbra 2012) – Hospodársky rozvoj Slovenska nie je možné zabezpečiť bez rozvoja regiónov, ktoré najlepšie poznajú potreby tamojších ľudí a firiem. Preto je potrebné, aby sa regionálne samosprávy oveľa viac zapojili do prípravy nového programového obdobia Európskej únie na roky 2014 až 2020, v rámci ktorého má podľa predbežných predpokladov prísť na Slovensko viac ako 14 miliárd eur z eurofondov. Na konferencii V4 o efektívnych nástrojoch pre podporu regionálneho rozvoja v Krakove to dnes povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

"S cieľom efektívnejšej implementácie politiky súdržnosti v budúcom období sa bude SR sústrediť na flexibilné využívanie nových nástrojov, tak aby bol plne využitý rozvojový potenciál regiónov,“ povedal František Palko. Samosprávne kraje by mali byť cenným zdrojom informácií pri identifikovaní potrieb a investičných priorít Slovenska.

Štátny tajomník MDVRR SR na konferencii viackrát zdôraznil význam politiky súdržnosti pre Slovensko a iné krajiny bývalého východného bloku, ktoré čaká ešte veľmi dlhá cesta pri dobiehaní životnej úrovne vyspelých členov EÚ.  

Slovensko je podľa Palka proti ďalšiemu obmedzovaniu výdavkov EÚ na kohéznu politiku, teda výdavkov na podporu menej rozvinutých regiónov a krajín EÚ. Vláda SR preto podporuje aktuálny návrh rozpočtu EÚ, ktorý predložila Európska komisia.

 „Hlasy ozývajúce sa z bohatých členských krajín o tom, že je potrebné výrazne okresať rozpočet únie, ktorý sa významným spôsobom podieľa na znižovaní ekonomických rozdielov medzi krajinami, idú proti princípom kohézie a súdržnosti v EÚ,“ povedal Palko. Zásadnejšie zmeny v rozpočte by mohli výrazne spomaliť napríklad rozvoj verejnej infraštruktúry, vrátane dopravnej, vzhľadom na to, že viac ako 70 percent verejných investícií na Slovensku z posledných rokov pochádza práve z eurofondov.

Cieľom konferencie, ktorá sa koná v Krakove v dňoch 18. až 19. októbra 2012,  je diskutovať o prístupoch k regionálnej politike v jednotlivých krajinách. Účastníci na nej hľadajú odpovede na otázku, ako skĺbiť hospodársky rast so súdržnosťou a odstraňovaním rozdielov medzi regiónmi.  Diskutujúci sa zamerajú aj na hodnotenie nových návrhov  Európskej komisie pre územné nástroje budúcej politiky súdržnosti v rokoch 2014 - 2020. Zúčastňujú sa na nej ministri krajín V4 a Slovinska, Rumunska a Bulharska, zodpovední za regionálny rozvoj, resp. ich zástupcovia.


späť

na začiatoktlačiť