Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo udelilo ceny za výnimočné výkony

23.10.2012

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Ministerstvo ocenilo ľudí, ktorí pracujú v odbore

Bratislava (23. októbra 2012) – Cenu 45 zamestnancom a občanom, ktorí sa aktívnou prácou zaslúžili o rozvoj  dopravy, poštových služieb, výstavby a stavebníctva, cestového ruchu a regionálneho rozvoja dnes odovzdal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Andrej Holák.  

Z celkového počtu 45 ocenení získalo 11 zamestnancov ocenenie Pocta ministra, Titul ministra, Zaslúžilý zamestnanec si odnieslo 22 ľudí a Uznanie ministra za zásluhy o rozvoj rezortu získalo 11 pracovníkov. Tieto ceny sú ocenením a zároveň aj poďakovaním za dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov, jazdu bez nehody za viac ako 1 000 000 najazdených km či za poskytovanie kvalitných služieb v pôsobnosti rezortu k spokojnosti verejnosti. Ďalej za rozširovanie a zefektívnenie spolupráce so zahraničím, tvorbu, koordináciu a uplatnenie výsledkov vedy a techniky v praxi,  uvádzanie významných diel dopravnej infraštruktúry do prevádzky alebo využitie a propagáciu kultúrneho a historického potenciálu Slovenska.

Za ochranu ľudských životov a majetku odovzdal štátny tajomník v zastúpení ministra aj rezortné ocenenie Uznanie ministra za záslužný čin jednej zamestnankyni Slovenskej pošty.

 

Martin Kóňa

hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

+421 918 825 059


späť

na začiatoktlačiť