Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Štátny tajomník František Palko vystúpil proti každoročným technickým kontrolám áut

29.10.2012

Štátny tajomník František Palko v Luxembourgu vystúpil proti každoročným technickým kontrolám áut

(Luxemburg, 29. október 2012) V Luxemburgu sa dnes konalo zasadanie Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku pod vedením  ministra dopravy Cypru Efthemiosa Flourentzou a podpredsedu Európskej komisie a komisára pre dopravu Siima Kallasa. Slovensko zastupoval štátny tajomník MDVRR SR František Palko.

SR zamerala hlavnú pozornosť na diskusiu o smerovaní k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (prvé čítanie), podľa ktorého by sa technické kontroly motorových vozidiel mali konať každoročne. F. Palko vo svojom vystúpení zdôraznil, že Slovensko plne podporuje opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky, avšak naše poznatky potvrdzujú, že dopravné nehody spôsobené technickým stavom vozidiel zohrávajú v štatistike veľmi slabú úlohu. Napríklad v minulom roku bolo z 15 001 dopravných nehôd len 43 z nich, spôsobených zlým technickým stavom vozidiel. „Zvyšovanie frekvencie technických kontrol z dvoch rokov na každý rok by finančne zaťažil vlastníkov motorových vozidiel a efekt z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky by bol zanedbateľný“, konštatoval F. Palko.

Rada ministrov EÚ pre dopravu sa venovala aj problematike preťaženosti vzdušného priestoru v civilnom letectve. Ministri prijali pravidlá pre prideľovanie časových intervalov na vzlety a pristátia. Slovensko nepodporilo návrh na vytvorenie špeciálneho orgánu pre administrovanie nakladania s  časovými intervalmi na menších letiskách, pretože by to znamenalo neodôvodnenú finančnú záťaž aj pre bratislavské letisko.

F.                 Palko podporil navrhovanú zmenu legislatívy pre záznamové zariadenia v cestnej nákladnej doprave (tachografy), podľa ktorej nová generácia tachografov bude automaticky zaznamenávať prostredníctvom globálneho navigačného satelitného systému presnú polohu vozidla pri začatí a konci dennej pracovnej doby vodiča.

Ministri dopravy sa zaoberali aj otázkou financovania dopravnej infraštruktúry, najmä projektovými dlhopismi. V tejto súvislosti F.  Palko vystúpil s informáciou o tom, že Slovensko sa orientuje predovšetkým na prostriedky z fondov EÚ, pričom neodmieta žiadne zmysluplné možnosti financovania výstavby alebo obnovy ciest. F. Palko informoval aj o tom, že Slovensko rokovalo s Európskou investičnou bankou o formách financovania tejto problematiky zo zdrojov tejto banky.


späť

na začiatoktlačiť