Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy uvoľnilo peniaze na martinskú diaľnicu, zazmluvnenie dopravných projektov stúpa

30.10.2012

Bratislava (30. októbra 2012) – Výstavba úseku D1 Dubná Skala- Turany už má zabezpečené financovanie. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento projekt, čím sa uvoľnilo čerpanie vyše 78 miliónov eur z Operačného programu Doprava. Martinský úsek diaľnice D1 v dĺžke 16 km, ktorý je jedným najpotrebnejších z chýbajúcich úsekov diaľnic na Slovensku, bude dokončený v roku 2014.

Eurofondy sú najvýhodnejším zdrojom financovania výstavby diaľnic a ciest. Únia nám pri dopravných projektoch prepláca až 85 percent oprávnených nákladov. Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku znamená, že na projekt je možné začať čerpať financie z Operačného programu Doprava (OPD). Projekt D1 Dubná Skala-Turany patrí medzi tzv. veľké projekty (nad 50 mil. eur), na ktoré sa uplatňuje výnimka Európskej komisie. V rámci balíka opatrení na prekonanie hospodárskej krízy v roku 2009 povolila EK čerpanie finančných prostriedkov ešte predtým, ako je žiadosť na veľký projekt v Bruseli schválená. „V praxi to znamená, že ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán OPD uzavrie zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so žiadateľom, v tomto prípade s Národnou diaľničnou spoločnosťou,  aj pred prijatím rozhodnutia EK o potvrdení pomoci a následne prepláca oprávnené výdavky,“ vysvetlil minister J. Počiatek. Ministerstvo dopravy tento systém využíva len pri projektoch, pri ktorých existuje odporučenie od expertov JASPERS (odborníci EK a Európskej investičnej banky) a je reálny predpoklad schválenia týchto projektov.


Tento úsek začal stavať víťaz verejnej súťaže, firma Váhostav-SK, v novembri minulého roka za vysúťaženú cenu 137,7 mil. eur. Stavebné práce, ktoré okrem iného zahŕňajú štyri mimoúrovňové križovatky, 27 mostov a diaľničný privádzač v Martine, prebiehajú podľa harmonogramu.
Po zazmluvnení martinského úseku diaľnice D1 sa celkové zazmluvnenie (kontrahovanie) v Prioritnej osi č.2 (diaľnice TEN-T) v rámci OPD zvýšilo o 6,5 percenta na 726,6 mil. eur.
Celková kontrahácia OPD sa od mája tohto roku zvýšila o 168 mil. eur a v súčasnosti predstavuje 2,2 miliardy eur. Okrem projektu Dubná Skala-Turany boli v posledných piatich mesiacoch zazmluvnené napr. tieto projekty: terminál intermodálnej prepravy Košice, prieťah Prešovom, sanácia cesty Veľký Krtíš-Pôtor, či niekoľko projektových dokumentácií na modernizáciu železničnej trate za Žilinou.  V najbližšom období pripravuje ministerstvo dopravy zazmluvnenie týchto projektov: modernizácia železničnej trate v úsekoch Zlatovce - Trenčianska Teplá, Beluša – Púchov, diaľničný úsek D1 Hubová – Ivachnová, výstavba terminálu intermodálnej prepravy Bratislava, pokračovanie vo výstavbe obchvatu Galanty, rekonštrukcia cesty  I/15 Sedliská – Holčíkovce.
Fázovanie: veľká výzva


Ministerstvo dopravy očakáva urýchlenie začiatku výstavby viacerých veľkých infraštruktúrnych projektov (a tým zvýšenie kontrahovania a čerpania v rámci OPD) aj vďaka posunu v rokovaniach s EK o fázovaní vybraných projektov, ktoré nie je možné ako celok ukončiť do konca oprávneného obdobia tohto operačného programu, t.j. do decembra 2015. Vďaka fázovaniu bude možné projekt realizovať počas súčasného a budúceho programového obdobia. Koncom minulého týždňa sa v Bruselu uskutočnilo rokovanie s predstaviteľmi EK, na ktorom zástupcovia ministerstva dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti prezentovali päť cestných projektov a konkrétne možnosti ich rozdelenia na dve časti.
Ide o tieto projekty: D1 Hubová - Ivachnová, D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala, D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, D3 Svrčinovec - Skalité, D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno.
Predstavitelia EK (DG Regio) uvítali aktivity slovenského ministerstva dopravy s tým, že slovenské návrhy na fázovanie napĺňajú ich technické požiadavky.

Na to, aby bol projekt fázovateľný musí spĺňať tri podmienky :
-          projekt musí mať dve technicky a finančne oddeliteľne časti
-          prvá fáza musí byť pripravená na používanie do marca 2017
-          druhá fáza projektu musí spĺňať podmienky oprávnenosti pre financovanie z nasledujúceho programového obdobia.
Prvá fáza musí byť pripravená na používanie do marca 2017, pričom ale náklady, ktoré vzniknú od januára 2016 do marca 2017 budú pokladané za neoprávnené a teda musia byť zaplatené zo štátneho rozpočtu. Zároveň ale druhá fáza projektu môže isť sčasti paralelne s prvou, môže sa začať už v januári 2014 a výdavky budú platené už z nového programového obdobia.

K schváleniu fázovania jednotlivých projektov sa Brusel vyjadrí v priebehu schvaľovania zmluvy o nenávratný finančný príspevok.  Presné detaily fázovania diaľničných projektov sa budú môcť určiť až po vyhodnotení verejného obstarávania a uzatvorenia zmluvy o dielo.  Rokovania o železničných projektoch budú predmetom rokovaní v prípade potreby počas ich schvaľovania.


späť

na začiatoktlačiť