Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Exminister Figeľ dal zhotoviteľovi voľnú ruku v type podpornej konštrukcie mosta pri Kurimanoch

12.11.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

(Bratislava, 12. november 2012) - Odpoveď na otázku aký typ skruže (podpornej konštrukcie) bude použitý pri budovaní mosta pri Kurimanoch, dáva samotná súťaž na tento úsek.

Súťaž uskutočnená pod Figeľovým vedením NDS totiž umožnila zhotoviteľovi použiť ľubovoľnú technológiu na zhotovenie mosta. V otázkach a odpovediach, ktoré sú súčasťou zmluvy o dielo, sa jasne uvádza, že zhotoviteľ môže použiť akýkoľvek typ podpornej konštrukcie.

Zhotoviteľ, ktorý podľa zmluvy nesie zodpovednosť za dielo, mal tak podľa Figeľovej dokumentácie úplne voľnú ruku v tom, aké technologické riešenie na výstavbu mosta použije.

Niekoľko stoviek otázok uchádzačov, ktoré sú priamo súčasťou zmluvy o dielo, je jasným dôkazom toho, že súťaž bola veľmi nekvalitne pripravená a uskutočňovaná vo veľkom časovom strese.

Podľa nášho názoru práve tu vidieť, že obstarávateľ v záujme zníženia ceny umožnil použiť ľubovoľnú technológiu. Presné príčiny tragédie určí až vyšetrovanie, už dnes je však zrejmé prostredie a podrobnosti súťaže, ktoré k tejto tragédii viedli.

Vysvetlenia uchádzačom: otázky a odpovede

Otázka 230:

Väčšina mostných objektov je možné realizovať rôznymi technológiami a napriek tomu výsledok bude presne tvorovo a nosnosťou úplne identický s tendrovým návrhom. Použitím iných technológií, ako sú uvedené v tendrovej dokumentácii ( dokumentácii na realizáciu stavby – DRS) je možné dosiahnuť:

-          Skrátenie času na realizáciu

-          Zníženie nákladov pre objednávateľa na realizáciu, údržbu alebo prevádzku diela

-          Iný prospech pre objednávateľa

Otázka na verejného obstarávateľa:

Je možné mostné objekty realizovať inými technológiami ako sú uvedené v DRS za predpokladu, že ich cena bude vyčíslená použitím existujúcich položiek tendrového výkazu výmer uvedeného v súbore „Tender.xls“ (Zväzok 4 Cenová časť, časť 3 Súpis prác). Prosím jednoznačnú odpoveď – áno alebo nie.

Odpoveď 230:

Áno, ak sa presne tvorov a nosnosťou postaví úplne identický most s tendrovým návrhom a nebude potrebné žiadať o zmenu stavby pred dokončením.

Otázka  237: (v liste VO č.109)

Otázky na verejného obstarávateľa:

Myslíte si správne, že alternatívna technológia výstavby mostov ( pri zachovaní tvaru konštrukcie) sa nepovažuje za variantné riešenie, ale za inú metódu výstavby ( viď. Zväzok 4, časť 1 Preambula, odsek 5. Platba za inú metódu výstavby)?

Napríklad zrealizovanie mostovky vysunutím namiesto použitia výsuvnej skruže. Budú v takom prípade zhotoviteľovi uhradené položky podľa súpisu položiek uvedených v tendrovej dokumentácii pre výstavbu realizovanú na výsuvnej skruži? Prípadne uveďte, ako budú hradené práce vykonané inou metódou výstavby.

Odpoveď 237:

Ak zostane výsledný most identický ako DRS a náklady si započíta zhotoviteľ do položiek uvedených v tendrovej dokumentácii, môže použiť inú technológiu a ak nebude potrebné žiadať o zmenu stavby pred dokončením.

Platby budú vykonané podľa skutočne vykonaných prác a podľa položiek uvedených v tendrovej dokumentácii.

Otázky a odpovede z procesu verejného obstarávania sú súčasťou Zmluvy o dielo.


späť

na začiatoktlačiť