Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Dočasnú konštrukciu na mieste nehody dnes odpálili riadeným odstrelom

16.11.2012

(Bratislava, 15. november 2012) – Dnes o 11:00 pokračoval zhotoviteľ mosta s riadeným odstrelom dočasnej konštrukcie mostného objektu č. 206 v Iliašovciach. Krátko po výbuchu sa dočasná konštrukcia zrútila. V nasledujúcich dňoch sa začne s rozoberaním trosiek.

Odpal vykonala špecializovaná súkromná firma, ktorú si najal zhotoviteľ. Pri odpale bolo použitých 54 kilogramov trhaviny  ERGODYN 30E. Odstrel organizoval zhotoviteľ v spolupráci s vyšetrovateľom tak, aby nedošlo k znehodnoteniu dôkazového materiálu. Pri odstraňovaní sa dbá na to, aby sa čo najmenej poškodili tie časti stavby, ktoré pôvodná nehoda nepoškodila. Náklady na tieto činnosti znáša zhotoviteľ.

Od zajtrajšieho rána sa za prítomnosti vyšetrovateľa začnú práce na rozoberaní sutín po dnešnom odstrele. Triediť sa bude materiál na taký, ktorý je potrebný z hľadiska vyšetrovania a na ostatný.

Sutiny sa budú ukladať na vopred vybraté a určené miesta. Čo sa týka časti sutín, ktoré sa počas tragédie 2. novembra 2012 zrútili, vyšetrovateľ a súdni znalci budú priamo na mieste určovať postup a spôsob odstraňovania trosiek. Počas nadchádzajúcich dní sa budú realizovať práce, ktorých cieľom je predísť priamym škodám na rozostavaných konštrukciách. Tieto práce sa budú realizovať za sprísnených podmienok.

Likvidácia dočasnej konštrukcie v treťom poli mostného objektu bola nutná z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti v okolí mostnej konštrukcie. Už pred prvým výbuchom boli vykonané zabezpečovacie a prípravné práce, napríklad úprava prístupu z oboch strán mostného objektu, odstránenie dočasných objektov z blízkosti znehodnocovanej konštrukcie a uloženie separačnej vrstvy, ktorá umožní jednoznačne triediť materiál pochádzajúci z kolapsu konštrukcie dňa 2. novembra 2012 a riadeného odstrelu.


späť

na začiatoktlačiť