Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy pomôže zdravotne postihnutým osobám k pohodlnejšiemu cestovaniu

16.11.2012

(Bratislava, 16. november 2012) - Ministerstvo dopravy aktívne pomôže zdravotne postihnutým osobám, aby mali lepší prístup k cestovaniu v pravidelnej autobusovej doprave. Vyplýva to zo stretnutia predstaviteľov ministerstva so zástupcami organizácií osôb so zdravotným postihnutím.

 Začiatkom novembra sa na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi organizácií osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom bolo diskutovať o tom, ako čo najlepšie zabezpečiť, aby aj zdravotne postihnutí občania mali zabezpečený čo najlepší prístup k doprave.

Od marca 2013 sa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004, podľa ktorého  členské štáty musia určiť autobusové a autokarové stanice, kde sa poskytuje pomoc zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou. Cieľom úpravy je, aby nedochádzalo ku diskriminácii medzi cestujúcimi, pokiaľ ide o prepravné podmienky. Úprava sa týka hlavne  práv cestujúcich v prípade nehôd v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru s následkom smrti alebo zranenia cestujúcich alebo straty alebo poškodenia ich batožiny, nediskriminácie a povinnej pomoci zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou, práv cestujúcich v prípade zrušenia alebo meškania spojenia, minimálnych informácií, ktoré sa majú poskytnúť cestujúcim, vybavovania sťažností a reklamácií.

Ministerstvo dopravy sa s dotknutými organizáciami dohodlo aj na spolupráci pri odbornej príprave  vodičov  pravidelnej autobusovej dopravy, aby komfort cestovania pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou bol čo najlepší. Odborná príprava, ktorá môže prebiehať formou poučenia, sa bude vzťahovať približne na 10 000 vodičov pravidelnej autobusovej dopravy.


späť

na začiatoktlačiť