Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

UŽ POZNÁME VÍŤAZOV 18. ROČNÍKA SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2012

19.11.2012

V priestoroch  bratislavského Mestského divadla Pavla Országha Hviezdoslava sa včera konalo slávnostné odovzdávanie cien prestížnej celoštátnej prezentačnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012. 18. Záštitu nad 18. ročníkom tejto súťaže mal najvyšší ústavný činiteľ, prezident SR Ivana Gašparovič.  

Spomedzi 21 odbornou porotou  s medzinárodnou účasťou vo dvoch kolách posudzovaných stavieb podľa technickej dokumentácie a obhliadkou každej jednej stavby in situ udelila táto porota  jednu hlavnú cenu titul Stavba roka 2012 z troch nominácií, dve ceny za celospoločenský prínos a 7 cien vyhlasovateľov tejto súťaže.  Cena verejnosti už tradične vzišla z internetového hlasovania širokej verejnosti na internetovom portáli zoznam.sk.

O ABSOLÚTNOM VÍŤAZOVI ROZHODLA POROTA
Súťaž Stavba roka už od roku 1995  organizuje Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva na Slovensku – ABF Slovakia. O víťazoch tohto ročníka rozhodovala odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorú nominovali vyhlasovatelia súťaže Stavba roka 2012.  Odborná porota pracovala v zložení:  prof. Ing. Anton Puškár, PhD. (SK) – predseda poroty,  prof. Ing. arch. Lumír Lýsek, PhD. (CZ) – podpredseda poroty,  Ing. Katarína Bzovská (SK), Ing. Ján Majerský, PhD. (SK), prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen, PhD. (SK), prof. Ing. arch. Akad. arch. Štefan Šlachta, PhD. (SK), Ing. Anton Vyskoč (SK),  Doc. Ing. Július Šoltész, PhD. (SK) – expert pre inžinierske stavby,  Ing. Mária Brichtová – sekretár súťaže.

OCENENÝCH JE 10 STAVIEB
Odborná porota udelila celkom 13 cien, a to deviatim stavbám. Desiatou ocenenou stavbou je Cenou verejnosti 2012. Ceny pozostávajú z diplomov a kovových artefaktov od akademického sochára Rastislava Trizmu.

Ceny udelené internetovým hlasovaním širokej verejnosti

Cena verejnosti 2012
Desiatou stavbou  je stavba širokou verejnosťou udelenou cenou internetovým hlasovaním na IP zoznam.sk s ratingom 5,0.  Cenu verejnosti odovzdávala prvá dáma Silvia Gašparovičová, ktorá začala písať históriu odovzdávania týchto cien prvou dámou v roku 2009. 

Wellness Hotel Bystrá,
rekonštrukcia hotela a prístavba wellness centra,
Tále okr. Brezno, Rekreačný areál Bystrá 
Rating: 5,0
Autori architektonického riešenia:   Ing. arch. Zoltán Bartal, Ing. Kinga Bartal,
                                                             Ing. István Görözdi, Ing. Zsolt Mátyás   
Projektant architektonickej časti:  Graphite  spol. s r. o. 
Projektanti - statika stavby: Ing. Zoltán Szabad, PhD.,  Ing. Peter Trávniček                                                                                                                                                                                                             
Hlavný zhotoviteľ:  Metrostav SK a. s.
Hlavní stavbyvedúci: Ing. Darina Macková, Ing. Pavol Latta
Stavebník:  Hotely a Penzióny  a. s.
Dozorná činnosť:  Ing. Peter Halás    
Investičné náklady bez DPH: neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH:  8,396 mil. €
Lehota výstavby:  06/2009 – 01/2011

2. miesto
90 boxových garáží a Café garáže, novostavba
Partizánske,
Rating: 4,79
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Ján Šimko
Projektant architektonickej časti:  Ing. arch. Ján Šimko
Projektant - statika stavby:  Ing. Roman Záň                                                                                                                    
Hlavný zhotoviteľ:  FIL, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. arch. Ján Šimko
Stavebník:  FIL, s. r. o.
Dozorná činnosť:  Ing. arch. Ján Šimko
Investičné náklady bez DPH:  636,20 tis. €
Stavebné náklady bez DPH:  neuvádzajú sa
Lehota výstavby:  10/2010 – 11/2011

3. miesto
Jezuitský kostol, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, dominanty kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu
Skalica, Nám. slobody 1
Rating: 4,78
Autori architektonického riešenia:  Ing. Ján Franz,  akad. arch. Jozef Zamboj,
                                                            Ing. Marián Bajan 
Projektant architektonickej časti:  Bajoprojekt, s. r. o. 
Projektant - statika stavby:  Bajoprojekt, s. r. o.                                                                                                                    
Hlavný zhotoviteľ:  BCI, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:  Ing. Miloš Žuffa
Stavebník:  Mesto Skalica
Dozorná činnosť: Ing. Jozef Hlavatý
Investičné náklady bez DPH: 2, 231 mil. €
Stavebné náklady bez DPH:  2,048 mil.  €
Lehota výstavby:  09/2010 – 11/2011


Ceny udelené odbornou porotou

I.  Ceny vyhlasovateľov súťaže

Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu  stavebnej realizácie Administratívna budova Westend Square, novostavba Bratislava, Mestská časť Karlova Ves, Lamačská 1
Autori architektonického riešenia: Mgr. Art. Karol Stassel, Ing. arch. Juraj Šujan
Projektant architektonickej časti:  šujan_stassel  s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti – statika stavby: Ing. Martin Seyfert                                                                                                                      
Hlavní zhotovitelia:  ZIPP Bratislava spol. s r. o.,  ASSYX, spol. s r. o.,  FENESTRA SK, spol.
                                                                                                                                       s  r. o.    
Stavebník:  J&T  REAL ESTATE, a. s.
Dozorná činnosť:  Gleeds Slovensko 
Investičné náklady bez DPH:  neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH: 28,00 mil.  €
Lehota výstavby:  11/2007 – 08/2011

Cena Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela Administratívna budova BSP,  novostavba Bratislava,  K Železnej studienke 27
Autor architektonického riešenia:  Ing. arch. David Paluš
Projektant architektonickej časti:  VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.
Projektant vykurovania, vzduchotechniky, chladenia: Ing. Marián Hurinský                                                                                                                     
Hlavný zhotoviteľ:  Bau3Mex a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Ján Matúška, PhD.
Stavebník:  BSP Solutions  a. s.
Dozorná činnosť:  VASKO + PARTNER INŽINIERI, s. r. o.
Investičné náklady bez DPH: 2,602 mil. €
Stavebné náklady bez DPH: 2,312 mil. €
Lehota výstavby:  07/2009 – 11/2010
    
Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela Sídlo GasOil engineering, a. s.,  novostavba Spišská Teplica, Tatranská 742 
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant architektonickej časti:  Ing. arch. Peter Abonyi 
Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.                                                                                                                     
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
Stavebník: GasOil engineering, a. s
Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
Investičné náklady bez DPH:  neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH:  6,200 mil. €
Lehota výstavby:  04/2009 – 02/2011
        
Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela Malá vodná elektráreň, Dobrohošť, novostavba Dobrohošť, okres  Dunajská Streda
Autori architektonického riešenia:  Ing. Miloš Kedrovič,  Ing. Alan Bánik 
Projektant architektonickej časti:  VODOTIKA, a. s. 
Projektant hydro-energetickej časti:  Ing. Miloš Kedrovič                                                                                                                     
Hlavný zhotoviteľ:  VÁHOSTAV – SK, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:  Ing. Ján Chovanec 
Stavebník:  Vodohospodárska výstavba, š. p.
Dozorná činnosť:  Vodohospodárska výstavba, š. p.
Investičné náklady bez DPH: 6,866 mil. €
Stavebné náklady bez DPH:  3,144 mil.  €
Lehota výstavby:  06/2010 – 12/2011
             
Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a Stavebníctva – ABF Slovakia za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela IPP Park Hrad, novostavba Bratislava, Nám. Alexandra Dubčeka - Mudroňova ul.
Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Karol Kállay,  Ing. arch. Karol Kállay, ml.
                                                             Ing. arch. Branislav Bolčo, Ing. Radovan Valenta                                                      
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Karol Kállay
Projektant stavebnej časti: Ing. Stanislav Fekete                                                                                                                     
Hlavný zhotoviteľ:  KONTI, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:  Ing. Róbert Valko
Stavebník:  IPP  SERVICES, s. r. o. 
Dozorná činnosť:  Ing. Peter Peško
Investičné náklady bez DPH:  4,200 mil. €
Stavebné náklady bez DPH:   3,600 mil. €
Lehota výstavby:  02/2011 – 02/2012
          
Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe Hangár VIP HANDLING,  novostavba Bratislava, Letisko M. R. Štefánika
Autor architektonického riešenia: Ing. Miroslav Kubiš
Projektant architektonickej časti: PIO KERAMOPROJEKT,  a. s.  
Projektant stavebnej časti: Ing. Miroslav Kubiš                                                                                                                    
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP Bratislava spol. s r. o. – oblasť Trenčín
Hlavný stavbyvedúci:  Ing. Juraj Holubica
Stavebník:  VIP Handling, a. s.  
Dozorná činnosť: Ing. Ladislav Hoffmann
Investičné náklady bez DPH:  9,600 mil. €  
Stavebné náklady bez DPH v €: neuvádzajú sa
Lehota výstavby:  06/2011 – 07/2012
         
Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.  BYTOVÝ DOM ROKA 2012
Polyfunkčné centrum NOVÁ MÝTNA, novostavba, Bratislava,  ulice: Mýtna, Radlinského
 Autori architektonického riešenia:  Dipl.-Ing. arch. Zdeněk  Machanec,
                                                              Ing. arch. Jaroslav Tkáč, Ing. arch. Rudolf Benček
Projektant architektonickej časti: Dipl.-Ing. arch. Zdeněk  Machanec
Projektant - statika stavby: Ing. Karol  Bitterer                                                                                                                     
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Jozef Pitlík
Stavebník:  Team Nový Dom s. r. o.
Dozorná činnosť:  Ing. Zdeno Vlček, Ing. Peter Matúšek, Ing. arch. Ľubomír Hollý
Investičné náklady bez DPH:  neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH:  9,600 mil. €
Lehota výstavby:  10/2010 – 05/2012
     

II.  Ceny za celospoločenský prínos

Cena primátora hl. Mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
Reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, sídla Slovenskej filharmónie
Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3 

Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa  a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky
Oponice, okres Topoľčany


III.  Nominácie na hlavnú cenu Stavba roka 2012 (bez udania poradia) 
      
Reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, sídla Slovenskej filharmónie Bratislava, Mestská časť Staré Mesto, Medená ul. 3 
Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Gabriel Drobniak,
                                                            Ing. arch. Dušan Jurkovič, Ing. arch. Matúš Ivanič
Projektanti architektonickej časti:  Ing. arch. Gabriel Drobniak, 
                                                            Ing. arch. Dušan Jurkovič
Spracovateľ reštaurátorskej dokumentácie:  Akad. sochár Vladimír Višváder                                                                                                                   
Projektant  -  statika stavby:  Ing. Svetozár Lichardus, DrSc. 
Hlavní zhotovitelia:  ViOn, a. s., Villard - združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok 
Hlavný stavbyvedúci: Marián Jenis
Stavebník:  Slovenská filharmónia
Dozorná činnosť:  Ing. Alena Firáková, Ing. Peter Löffler, Ing. Anastázia Löfflerová
Investičné náklady bez DPH:  24,103 mil.  €
Stavebné náklady bez DPH:   23,630 mil.  €
Lehota výstavby: 11/2009 – 03/2012

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba Spišská Teplica,
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant architektonickej časti:  Ing. arch. Peter Abonyi 
Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.                                                                                                                     
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
Stavebník: GasOil engineering, a. s
Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
Investičné náklady bez DPH:  neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH:  6,200 mil. €
Lehota výstavby:  04/2009 – 02/2011
 
Komplexná obnova Apponyiho kaštieľa  a parku v Oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky Oponice, okres Topoľčany
Autori architektonického riešenia:  Ing. arch. Otokár Križma 
                                                             Ing. arch. Zuzana Križmová
Autor obnovy parku:  Ing. Eva Wernerová
Projektant architektonickej časti:  Ing. arch. Otokár Križma
Projektant - statika stavby:  Ing. Alojz Bojda
Hlavný zhotoviteľ:  LOOX, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Škalák
Stavebník: I&P Slovakia, a. s.
Dozorná činnosť:  Ing. Kamil Beladič
Investičné náklady bez DPH: 10,500 mil. €  (32,55 % - z podporných fondov EU)
Stavebné náklady bez DPH:  10,100 mil. €
Lehota výstavby:  09/2007 - 9/2011
 

IV. Hlavná cena titul Stavba roka 2012

Sídlo GasOil engineering, a. s., novostavba, Spišská Teplica
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant architektonickej časti:  Ing. arch. Peter Abonyi 
Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.                                                                                                                     
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
Stavebník: GasOil engineering, a. s
Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
Investičné náklady bez DPH:  neuvádzajú sa
Stavebné náklady bez DPH:  6,200 mil. €
Lehota výstavby:  04/2009 – 02/2011


GALAVEČER SA KONAL V DIVADELNÝCH PRIESTOROCH

Slávnostné odovzdávanie cien 18. ročníka prestížnej celoštátnej prezentačnej  súťaže Stavba roka 2012 sa konalo 15. 11. 2012 v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava za účasti významných a známych osobností, predstaviteľov štátnej správy a tých, ktorým bol určený, architektov, projektantov, zhoroviteľov stavebných firiem, stavebníkov či developerov.  Aj tento ročník súťaže sa uskutočnil pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa váženého prezidenta Slovenskej republiky  Ivana Gašparoviča. Zúčastnila sa osobne pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR, ktorá súčasne ospravedlnila neúčasť váženého pána prezidenta.  Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR odovzdával v zastúpení pána ministra štátny tajomník František Palko a cenu primátora hl. mesta SR Bratislavy osobne pán primátor Milan Ftáčnik.
Program zaznamenávala Rozhlas a televízia Slovenska, ako aj spravodajská televízia TA3.
Celým večerom hostí sprevádzala moderátorka Alena Heribanová. Progam bol odborný – videoprezentácie všetkých stavieb, videoprezentácie ocenených stavieb, doplnený  kultúrnym programom.  O hodnotný kultúrny program sa postaralo známe operné trio La Gioia, uznávaný violončelista Slavo Repaský, spevácko hudobná dvojica Andrea Zimányiová a Juraj Burian či Alexander Dowis so svojou pieskovou šou.
90-minútový televízny záznam galavečera bude odvysielaný v sobotu 24. 11. 2012 o 20:05 hod. na STV2.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.stavbaroka.eu


späť

na začiatoktlačiť