Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Novou riaditeľkou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch je Marta Kučerová

21.11.2012

Bratislava (21. novembra 2012) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dnes vymenoval Martu Kučerovú za novú generálnu riaditeľku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. V utorok väčšinou hlasov schválila M. Kučerovú na tento post Rada SACR.

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) sa uskutočnilo 14. novembra 2012. Konkurz vyhrala Marta Kučerová, ktorá bola poverená vedením SACR od mája tohto roku. Kučerová má vyše dvadsaťročné skúsenosti z marketingového manažmentu, propagácie a komunikácie. Jej hlavnými cieľmi  v SACR sú podrobná analýza procesov agentúry a finančných prostriedkov, súčinnosť partnerov agentúry pre vyššiu mieru konštruktívnej spolupráce a skvalitnenie služieb agentúry. Zamerať sa chce ďalej na väčšiu prezentáciu domáceho cestovného ruchu v slovenských médiách, určenie priorít pri prezentácii Slovenska v zahraničí, spracovanie plánu výstav a veľtrhov na rok 2013, aktualizovanie propagačných a prezentačných materiálov a vytvorenie digitálnych verzií týchto materiálov.  „Najdôležitejšie je začať od stratégie, v ktorej si treba stanoviť konkrétne ciele. Je dôležité určiť si priority a byť dôsledný v ich plnení,“ povedal minister dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Momentálne sa SACR najviac sústreďuje na prípravu marketingovej stratégie pre rok 2013. „Keďže ešte nebol schválený štátny rozpočet SR na rok 2013, plánovanie marketingovej stratégie SACR s určením konkrétnych marketingových aktivít na rok 2013 je zatiaľ v štádiu príprav,“ povedal štátny tajomník F. Palko. Ďalšie stretnutie Rady SACR je naplánované do konca tohto roku s cieľom prerokovania tejto stratégie. 

Rada SACR je poradný a kontrolný orgán ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre otázky činnosti a hospodárenia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Rada, ktorej predsedá štátny tajomník F.Palko, predkladá ministrovi podnety, návrhy a odporúčania vo veciach propagácie a prezentácie Slovenskej republiky doma aj v zahraničí ako cieľovej krajiny cestovného ruchu. Rada je nezávislým kolégiom a má 11 členov, ktorými sú zástupca ministerstva, zástupca Národnej rady SR, zástupca akademických obcí vysokých škôl, zástupcovia krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu na Slovensku, zástupca Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcovia profesijných organizácií na Slovensku.


Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

 


späť

na začiatoktlačiť