Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister, odborári a zamestnávatelia hodnotili spoluprácu

11.12.2012

Bratislava (11. decembra 2012) – V Bratislave sa dnes uskutočnila Generálna porada s ministrom DVVRR Jánom Počiatkom a predstaviteľmi rezortných odborových zväzov a zamestnávateľov. Sociálni partneri diskutovali o najpálčivejších témach v nasledujúcom roku a pozitívne ocenili konštruktívny prístup rezortu dopravy k spoločným rokovaniam.

Na stretnutí rokoval minister so zástupcami odborových zväzov združených v Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií a s predstaviteľmi zamestnávateľov združenými v Únii dopravy, pôšt a telekomunikácií a vo Zväze stavebných podnikateľov Slovenska. „Ako všetci vieme, spoločnosť sa nenachádza v utešenej situácii a dobré nie sú ani vyhliadky zo stredoeurópskeho trhu. Mohli by sme ešte nejaký čas pred problémami zatvárať oči, ale dlhodobo to nie je tá správna cesta. V hľadaní riešení je dôležitá spolupráca nás všetkých,“ povedal Ján Počiatek na zasadnutí generálnej rady. Minister zároveň povzbudil sociálnych partnerov, aby predkladali svoje nápady a návrhy, ako posunúť vzájomnú spoluprácu na lepšiu úroveň.

Najväčšiu pozornosť v rámci diskusie pritiahol ministerstvom dopravy pripravovaný stavebný zákon, zákon o verejnom obstarávaní, ktorý pripravuje ministerstvo vnútra, ale aj podpora rozvoja bývania a výstavba nájomných bytov, či aj rozpočet rezortu a jeho výdavkové kapitoly. Celou poradou sa niesla aj téma finančnej a hospodárskej krízy a jej sociálneho dopadu.

Zúčastnení vyzdvihli spoluprácu, vecný a konštruktívny prístup rezortu dopravy na vzájomných stretnutiach. Dohodli sa, že do konca januára schvália harmonogram rokovaní odvetvových tripartít na rok 2013 a načrtli postup spolupráce v budúcom roku i výhľad na nasledujúce roky
 

 

Martin Kóňa

Hovorca Ministerstva dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

t.č.: + 421 918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť