Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Energetické certifikáty zmenia pohľad na kúpu nehnuteľností

11.12.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (11. decembra 2012) – Od prvého dňa budúceho roka budú musieť vlastníci všetkých budov zabezpečiť pri ich predaji alebo prenájme certifikát energetickej hospodárnosti. Zákazníci sa tak dozvedia, v akej energetickej triede sa nehnuteľnosť nachádza  a koľko budú platiť za energie. Práve vďaka certifikátu sa budú vedieť lepšie rozhodnúť, kam investujú svoje peniaze.

Väčšina z nás sa s energetickou certifikáciou stretla len pri domácich spotrebičoch. Od 1. januára 2013 vstúpila do platnosti novela zákona o energetickej hospodárnosti budov. Rovnako ako chladničky či televízory, aj domy budú mať certifikáty od A až G, ktorý dá jasnú odpoveď, ako veľmi je konkrétny dom alebo byt hladný po energiách.

V súčasnej dobe budovy predstavujú 40 percent spotreby konečnej energie. Táto je ovplyvnená nielen ich konštrukčným riešením, ale aj spotrebou energií na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie. U nás je dominantný podiel spotreby energie na vykurovanie.

 „Ministerstvo dopravy propaguje energetické certifikáty nielen kvôli povinnosti vyplývajúcej zo zákona, ale predovšetkým preto, aby aj ľudia začali myslieť ekologicky. Navyše energeticky úsporným bývaním môžu ušetriť veľa peňazí. Žiaľ povedomie v spoločnosti o tejto problematike je veľmi nízke a väčšina občanov sa nezaujíma  o to v akej budove pracuje či býva,“ vysvetľuje hovorca ministerstva Martin Kóňa.

Problémom je, že o tieto skutočnosti sa nezaujímajú ani firmy, ktorým kvalitná stavba s lepším certifikátom môže ušetriť nemalé náklady na prevádzke. „Rozhodnutie firmy, v akej budove budú jej kancelárske priestory, ovplyvňuje aj kvalitu životného prostredia,“ dodáva Kóňa.

Povinnosť certifikovať budovu platí aj pri významnej obnove existujúcej budovy, napríklad bytového domu. Tu by sa vlastníci bytov mali položiť základnú otázku, či prešiel ich bytový dom v uvedenom období významnou rekonštrukciou. Pokiaľ áno, tak majú povinnosť zo zákona ju energeticky certifikovať.

Zmena sa tak isto týka aj reklamy na realitnom trhu. Inzeráty na predaj alebo prenájom nehnuteľností budú musieť informovať aj o tom, aká je energetická ponúkanej nehnuteľnosti. Táto zmena zrejme najviac zasiahne silných inzerentov, akým sú napríklad developeri, či realitné kancelárie.

Štáty EÚ majú za cieľ, aby od 31. decembra 2020 mali všetky nové budovy nulovú spotrebu energie. Preto práve certifikácia budovy by mala byť jedným z kľúčových rozhodnutí pri jej kúpe či prenájme.

Certifikáciu vykonávajú odborne spôsobilé osoby (www.sksi.sk) a jej platnosť je najviac 10 rokov, alebo skončí vykonaním stavebných úprav, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť budovy. Pri certifikácii sa hodnotí spotreba energie na vykurovane, prípravy teplej vody, nútené vetranie, či chladenie a osvetlenie. Na Slovensku sa ročne vydá približne 10 000 energetických certifikátov. Štatistické údaje o nich je možné nájsť na www.inforeg.sk.

Výnimku z tohto zákona majú historické budovy a pamätníky, kostoly, budovy charakterizované ako dočasné stavby s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky, alebo bytové budovy určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku. Ďalej priemyselné stavby, dielne, nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie a samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.


späť

na začiatoktlačiť