Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente

14.12.2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na stránke www.mindop.sk je zverejnené Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. Termín zasielania stanovísk   je do 15 dní od zverejnenia oznámenia na adresu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestovného ruchu, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava  Tel.: 02/594 94 460, Fax: 02/526 36 674, dasa.szaboova@mindop.sk/

 

Strategia_CR.pdf


späť

na začiatoktlačiť