Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Najkrajšia známka roka je inšpirovaná kvetom z Nízkych Tatier

18.12.2012

Bratislava (18. decembra 2012) – Najkrajšou tohtoročnou poštovou známkou sa stala  „Skalienka ležatá“ inšpirovaná kvetom z Nízkych Tatier. Dnes získala Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

„Som rád, že slovenská známková tvorba je mimoriadne kvalitná a umelci venujú svoj čas a talent aj dielam, ktoré spríjemňujú ľudom bežný život,“ povedal štátny tajomník MDVRR SR František Palko, ktorý odovzdával ceny ministra.

Najkrajšou známkou roka 2012 sa stala známka „Skalienka ležatá“. Ocenenie za najlepší výtvarný návrh a najlepšiu rytinu získal hárček „Ochrana prírody: Národný park Nízke Tatry – Skalienka ležatá a Lomikameň pozmenený“. Autormi diela, ktoré získalo trojicu cien, sú akademická maliarka Kamila Štanclová (autorka výtvarného návrhu), Doc. Martin Činovský, ArtD. (autor líniovej rozkresby) a František Horniak (autor ryteckého prepisu).

Minister už tradične oceňuje to najlepšie zo slovenskej  známkovej tvorby v Deň slovenskej poštovej známky a filatelie. V tomto roku sa podujatie uskutočnilo už po dvadsiaty krát. Pri tejto príležitosti Slovenská pošta vydala poštovú známku venovanú Pavlovi Socháňovi (1862 – 1941), významnému slovenskému etnografovi, fotografovi, publicistovi a dramatikovi.

Podujatie zorganizovala Slovenská pošta v spolupráci so Zväzom slovenských filatelistov a MDVRR SR a Ministerstvom kultúry SR.

 


späť

na začiatoktlačiť