Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Štátny tajomník František Palko kontroloval činnosť ŠFRB

19.12.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (19. decembra 2012) – Štátny tajomník MDVRR SR František Palko dnes vykonal kontrolnú návštevu v Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB). Pod drobnohľad sa dostalo napríklad zabezpečenie úverov a zníženie rizika vyplývajúceho z nesplácania úverov, ale aj zjednodušenie fungovania fondu.

„Dôsledné splácanie úverov je životne dôležité nielen pre samotný Štátny fond rozvoja bývania, ale v konečnom dôsledku aj pre daňových poplatníkov. Dôraz musíme klásť predovšetkým na prevenciu, aby sme možné riziká eliminovali ešte v zárodku,“ skonštatoval F. Palko. Štátny tajomník sa zaujímal predovšetkým o konkrétne kroky ŠFRB, ktoré slúžia na zabezpečenie úverov a zníženie rizika neplatenia. Z hľadiska zabezpečenia záložného práva sa pod drobnohľad dostalo takmer 3-tisíc zmlúv.

So zavedením prísnejších pravidiel a hodnotiacich procesov do rozhodovacích procesov ŠFRB ráta aj nový zákon o ŠFRB. Ten rezort dopravy predloží už na najbližšie rokovanie vlády SR.

Štátny tajomník tiež skontroloval prípravu ŠFRB na využívanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov v rámci Regionálneho operačného programu, ktoré budú určené na zatepľovanie bytového fondu. Poukázal na potrebu efektívneho nastavenia procesov fondu tak, aby sa zjednodušila komunikácia klientov s fondom. ŠFRB bude mať čas na zapracovanie podnetov na zlepšenie svojej činnosti do februára budúceho roku. Potom F. Palko vykoná ďalšiu kontrolu.

  

Martin Kóňa

Hovorca Ministerstva dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť