Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Technické kontroly starších vozidiel sa zhusťovať nebudú

20.12.2012

Bratislava (20. decembra 2012) – Štvorročné a staršie vozidlá budú aj naďalej musieť chodiť na technické kontroly každé dva roky a nie každý rok, ako pôvodne navrhovali zástupcovia Európskej únie. Aj to je záverom rokovania dnešnej Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku. Záujmy Slovenska na Rade zastupoval štátny tajomník MDVRR SR František Palko.


Z pohľadu Slovenska bola najdôležitejším bodom finálna diskusia o prijatí všeobecného smerovania k návrhu nariadenia o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel. „Podarilo sa dosiahnuť, aby sa technické kontroly motorových vozidiel po štyroch rokoch od prvej evidencie nevykonávali každoročne, ale v dvojročných intervaloch tak ako doteraz," povedal F. Palko. Hlavným argumentom SR bola skutočnosť, že zvýšenie technických kontrol vozidiel má zanedbateľný efekt na zníženie počtu dopravných nehôd. Na druhej strane by ich zvýšenie finančne zaťažilo vlastníkov motorových vozidiel.


Ministri prediskutovali pokrok pri plnení priorít Digitálnej agendy. Štátny tajomník F. Palko zdôraznil pripravenosť slovenských projektov v oblasti informačno - komunikačných technológií na implementáciu cloud computingu so zreteľom na znižovanie prevádzkových nákladov.


Ministri počas zasadnutia Rady prerokovali správu o pokroku k návrhu nariadenia o zriadení nástroja „Spájame Európu“, k návrhu nariadenia o zriadení a prevádzke európskych systémov satelitnej navigácie, k návrhu nariadenia o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete a k návrhu smernice o opakovanom použití informácií verejného sektora.


Ministri schválili návrh rozhodnutia o podpise Euro-stredozemskej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a jej členskými štátmi a vládou štátu Izrael a prijali závery k vonkajšej politike EÚ v oblasti letectva s cieľom zvýšiť efektívnosť a význam dopravcov a letísk EÚ v globálnej konkurencii.

 

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť