Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy uvoľnilo peniaze na rekonštrukciu cesty na Hornom Zemplíne

27.12.2012

Bratislava (27. decembra 2012) – Rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce už má zabezpečené financovanie cez eurofondy. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento národný projekt, čím sa uvoľnilo čerpanie vyše 20,2 milióna eur z Operačného programu Doprava.

Eurofondy sú najvýhodnejším zdrojom financovania výstavby diaľnic a ciest. Únia nám pri dopravných projektoch prepláca až 85 percent oprávnených nákladov. „Som veľmi rád, že okrem veľkých diaľničných projektov realizujeme z európskych zdrojov aj menšie, no veľmi potrebné projekty na zanedbaných cestách 1. triedy. Cesta na Hornom Zemplíne bola pôvodne budovaná ako cesta nižšej kategórie a jej kvalita je nevyhovujúca. Denne po nej prejde viac ako 6-tisíc vozidiel, najmä kamiónov smerujúcich do Poľska a opačne. Rekonštrukcia tohto 16-kilometrového úseku zvýši bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a konečne bude spĺňať kapacitné a technické požiadavky na cestu I. triedy,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek.

V projektovej dokumentácii je celý úsek rekonštruovanej cesty v dĺžke 16 km rozdelený na päť častí, v ktorých je spolu 11 stavebných objektov. Dvojkilometrový úsek okolo vodnej nádrže Domaša bol zmodernizovaný už v roku 2011, verejné obstarávanie na výstavbu ostatných častí plánuje Slovenská správa ciest vyhlásiť ešte do konca decembra. Stavebné práce by sa mali začať na jar budúceho roku.

Základné údaje o stavbe:
Na modernizovanom úseku budú odstránené všetky kritické nehodové lokality a kolízne body, čo bude mať pozitívny dopad na zvýšenie dopravnej bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zníženie nehodovosti a zníženie prevádzkových nákladov vozidiel. Nové technické riešenie (nová konštrukcia vozovky, zvýšenie únosnosti zemnej pláne vozovky, obnova priekop a priepustov, rekonštrukcia mostných objektov, vybudovanie zastávok pre autobusovú dopravu a rekonštrukcia priesečnej križovatky) zabezpečí plynulosť cestnej premávky. Zvýšenie rýchlosti vozidiel eliminuje časové straty, dôjde k zníženiu nehodovosti a modernizovaná komunikácia v danom úseku bude spĺňať kapacitné a technické požiadavky na cestu I. triedy.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť