Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od Nového roka už musia mať „ešpézetky“ aj bagre a snežné skútre

03.01.2013

Bratislava (3. januára 2013) – Od januára musia mať tabuľku s evidenčným číslom takmer všetky vozidlá, ktorými chce ich majiteľ jazdiť po cestách. Nová povinnosť sa dotkne napríklad snežných skútrov, pracovných strojov v stavebníctve či prípojných vozidiel.  Uľahčí sa tak identifikácia vozidiel aj ich pohyb v cudzine.

Cieľom novej právnej úpravy je, aby všetky motorové vozidlá jazdiace na pozemných komunikáciách boli evidované. „Vďaka tomu budú všetky vozidlá rýchlo a ľahko identifikovateľné, čo pomôže napríklad pri pátraní po ukradnutých vozidlách. Rovnako sa zvýši aj bezpečnosť cestnej premávky, nakoľko vozidlá s evidenčnými číslami musia absolvovať technické kontroly. Dôležitý je i ekologický rozmer, keďže bude potrebné vykonávať aj emisné kontroly,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Andrej Holák.  A spresnil, že technickú ani emisnú kontrolu nemusia absolvovať samohybné pracovné stroje.

Samohybné pracovné stroje vďaka označeniu tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom už po novom nebudú potrebovať výnimky na prejazd po všetkých cestách II. triedy a po cestách I. triedy (okrem pondelka až piatka od 7.00 do 9.00 hod. a v piatok a v nedeľu od 16.00 do 20.00 hod.) .
Zároveň sa uľahčí aj pohyb a registrácia v zahraničí. Vozidlá prihlásené do evidencie a vybavené evidenčným číslom totiž získajú harmonizovaný registračný doklad, ktorý je v medzinárodnej premávke plne akceptovaný a umožňuje jazdiť do cudziny. Navyše, v rámci voľného pohybu tovaru v EÚ môžu byť tieto vozidlá bez akýchkoľvek problémov preregistrované do ostatných členských štátov.

Povinnosť  prihlásiť do konca roku 2012 do evidencie všetky vozidlá, stanovuje novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Týka sa vozidiel v kategóriách L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane motocyklov, traktorov, pracovných strojov, snežných skútrov a pod.), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel a mali vydané technické osvedčenie vozidla, pričom ich majiteľ chce prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013. Rozumejú sa tým nielen klasické cesty, ale aj lesné či poľné cesty.
Prevádzkovatelia takýchto vozidiel musia na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II. Po jeho vydaní požiadajú príslušný orgán Policajného zboru o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, kde mu bude pridelené evidenčné číslo vozidla spolu s tabuľkou s evidenčným číslom a bude mu vydané osvedčenie o evidencii časť I.

Výnimku z tejto povinnosti majú len vozidlá kategórie L1e vyrobené pred 1. januárom 2000 , teda  malé motocykle, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 45 km/h a zdvihový objem motora neprekračuje 50 cm3. Povinnosť ich zaevidovania je odložená o 10 rokov, teda do konca roka 2022. Odklad o 4 roky (do konca 2016) získali aj vozidlá kategórie Ps (pracovné stroje samohybné) používané v poľnohospodárstve. Ide napríklad o obilné kombajny, stroje na zberanie zemiakov či hrozna. Výnimka neplatí pre ostatné pracovné stroje samohybné používané v stavebníctve, pri opravách vodovodov, plynovodov, elektrických káblov, opravách ciest a pod.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

 


späť

na začiatoktlačiť