Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Nájomné bývanie dostane nový impulz

09.01.2013

Bratislava (9. januára 2013) – Podpora rozvoja nájomného bývania a zefektívnenie existujúceho systému podpory. To sú hlavné ciele nového zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB) a zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorý na dnešné rokovanie vlády predložilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR). Zákon po prvý krát umožní získať výhodné úvery na výstavbu nájomných bytov aj súkromným subjektom.

Zákon o ŠFRB, ktorý na dnešnom rokovaní schválila Vláda SR, vytvorí podmienky pre rozvoj výstavby nájomných bytov. Novinkou je, že o výhodné úvery na výstavbu nájomných bytov sa budú môcť uchádzať aj záujemcovia zo súkromného sektora. „Možnosť poskytnúť úver aj súkromnému sektoru na nájomné byty overí reálny záujem trhu o takýto typ výstavby,“ povedal František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy. Podmienkou získania výhodného štátneho úveru je, aby novopostavená budova ponúkala sociálne nájomné byty minimálne 30 rokov. Zákon zároveň umožní, aby výhodný úver žiadali aj neziskové organizácie založené s väčšinovým podielom samosprávy. Ďalšou novinkou je, že sa zvýši priama dotácia na obstaranie nájomných bytov pre samosprávy, a to na 30 až 40 %. Doteraz bola táto podpora o desať percentuálnych bodov nižšia.

Cieľom návrhu zákona je efektívne podporiť tie mladé rodiny, ktoré si zabezpečujú svoje bývanie. Podporu môžu získať mladí manželia vo veku do 35 rokov, ale aj tí, ktorí sa starajú o maloleté dieťa, alebo domácnosti, ktorých členom je ťažko zdravotne postihnutý občan. Zvýhodnenie môžu získať aj odchovanci z detských domovov.

Nový zákon má zároveň motivovať vlastníkov bytových domov k ich komplexnej obnove. Zvýhodnený úver už nebude možné získať iba na zateplenie, ale aj na rekonštrukciu technických zariadení. Ide napríklad rozvody vody, plynu a elektriny alebo výťahy. V rámci získaných úverov so zvýhodnenými úrokovými sadzbami sa budú môcť financovať aj úpravy, ktoré umožnia bezbariérový pohyb.
Na projekty, ktoré budú podporené ŠFRB, je v tomto roku vyčlenených celkovo 165 miliónov eur, čo je o 15% viac ako v minulom roku. Novinkou je, že na projekty budú smerovať aj prostriedky EÚ.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť