Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Za netradične postavený dom môžete získať finančnú odmenu

14.01.2013

Bratislava (15. januára 2013) – Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja (ministerstvo dopravy) organizuje už 15. ročník súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie. Pre výhercov je pripravená finančná odmena a diplom. Cieľom súťaže je podporiť výstavbu domov, ktoré sú postavené pomocou netradičných riešení alebo pomocou cenovo dostupných metód. Takéto domy by mali byť dostupnejšie aj pre sociálne slabších občanov. Prihlášky do súťaže je možné podávať do 31. januára 2013.

Ministerstvo dopravy organizuje už v poradí 15. ročník súťaže Progresívne, cenovo dostupné bývanie. „Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení rodinných a bytových domov, podporovať výstavbu bytov nižšieho štandardu pre sociálne slabších občanov a uplatňovať netradičné technické a technologické postupy pri výstavbe,“ povedal František Palko, štátny tajomník ministerstva dopravy.  Prihlášky do súťaže bude ministerstvo dopravy prijímať do 31. januára 2013. Výhercovia v jednotlivých kategóriách sa môžu tešiť na finančnú odmenu a diplom. Výška finančnej odmeny bude známa v priebehu roka a závisí od sponzorských príspevkov. 

Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto v roku 2012 dokončil alebo skolaudoval budovu na území SR a patrí do nasledujúcich štyroch kategórií:
• bytové domy s úsporným riešením bytov
• rodinné domy
• formy bývania odlišného štandardu
• obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty.
Súťaž sa realizuje každoročne už od roku 1998. Prihlášku do súťaže, súťažné podmienky a ďalšie informácie sú dostupné na adrese
 http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=118719. Informácie je možné získať aj priamo na Odbore koncepcie bývania a mestského rozvoja ministerstva dopravy na tel. č. 02/59 364 205, 02/59 364 343 alebo elektronicky na adrese eva.suraniova@mindop.sk.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť