Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Postavenie Slovenskej stavebnej inšpekcie by sa malo posilniť

15.01.2013

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (15. januára 2013) – Slovenská stavebná inšpekcia dostane viac kompetencií, aby sa mohla zamerať na likvidáciu čiernych stavieb. Okrem toho sa dnes štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko zhodol so šéfmi stavebných inšpektorátov aj na potrebe zvýšenia hornej hranice a zavedenie spodnej hranice pri pokutách za priestupky a správne delikty v stavebnom konaní.

Z výsledkov a poznatkov z doterajšej kontrolnej činnosti Slovenskej stavebnej inšpekcie vyplýva, že stavebné úrady na úrovní obcí vykonávajú svoju kontrolnú funkciu s rezervami. Problémy by mohlo vyriešiť rozšírenie kompetencií Slovenskej stavebnej inšpekcie. „Po novom by tak tieto úrady mohli zastaviť stavebné práce na čiernych stavbách, alebo ich častiach. Dnes to môže urobiť iba stavebný úrad,“ povedal štátny tajomník MDVRR F. Palko po rokovaní.

Zintenzívniť boj proti čiernym stavbám by mohlo aj zvýšenie počtu stavených inšpektorátov zo súčasných päť na osem, tak aby bol stavebný inšpektorát v každom krajskom meste. Zároveň plánujeme posilniť kontrolnú činnosť a postavenie stavebnej inšpekcie tak, aby prvostupňové stavebné úrady mali povinnosť informovať do tridsiatich dní Slovenskú stavebnú inšpekciu o výsledku konania o odstránení stavby, resp. jej dodatočnom povolení.

Rovnako sa všetci prítomní zhodli aj na potrebe zaviesť minimálnu výšku pokút za správne delikty, kde sú páchateľmi právnické osoby. Tieto pokuty ukladá stavebný úrad alebo stavebná inšpekcia. Zabráni sa tým prípadom, kedy stavebné úrady stanovovali iba minimálne alebo vôbec žiadne pokuty za porušovanie zákona. Prax totiž ukazuje, že stavebné úrady často „prehliadajú“ nepovolenú činnosť stavebníkov, najmä obyvateľov vlastnej obce.

Martin Kóňa

hovorca Ministerstva dopravy,

výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

t.č.: + 421  918 825 059

mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť