Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Cenu ministra dopravy získajú najkreatívnejší stredoškoláci

24.01.2013

Bratislava (24. januára 2013) – Vyhľadať talentovaných žiakov a podporiť ich tvorivé myslenie má súťaž „TOP turistická destinácia regiónu“, ktorú po prvý krát organizuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Šikovní žiaci stredných odborných škôl v nej budú mať jedinečnú príležitosť získať za svoju samostatnú prácu Cenu ministra dopravy.

„Tvorivých žiakov chceme motivovať k vytvoreniu vlastného súťažného projektu, v ktorom môžu využiť nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti a aplikovať ich v praxi,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek. „Našou snahou je tiež posilniť a podporiť vzťah žiakov k cestovného ruchu a v neposlednom rade aj podporiť stredné odborné vzdelávanie v tejto oblasti,“ dodal J. Počiatek.
Do súťaže „TOP turistická destinácia regiónu“ sa môžu zapojiť jednotlivci alebo skupiny. Ich úlohou je vytvoriť projekt, ktorým spropagujú a ponúknu potenciálnemu návštevníkovi zaujímavú turistickú destináciu v regióne, kde sa nachádza ich škola. Odovzdané projekty sa budú skladať z dvoch častí. Jednou bude návrh originálneho a zrozumiteľného propagačného materiálu k zvolenej turistickej destinácii. Druhou bude powerpointová prezentácia s charakterom reklamného spotu.

Stredné odborné školy (SOŠ), ktoré sa chcú do súťaže zapojiť, musia mať zaradený do siete škôl niektorý z týchto študijných odborov: manažment regionálneho cestovného ruchu, služby v cestovnom ruchu alebo hotelová akadémia. Podmienkou je tiež, aby sa škola zúčastnila výstavy Mladý tvorca 2013 ako vystavovateľ alebo spoluvystavovateľ. Prihlášky súťažných projektov  musia súťažiaci predložiť do 22. marca 2013.

Prihlásené projekty vyhodnotí komisia a najúspešnejší súťažiaci budú ocenení na 21. ročníku celoštátnej prezentačnej výstave SOŠ „Mladý tvorca 2013“. Tá sa uskutoční v  dňoch 18. – 20. apríla 2013 v Nitre na výstavisku Agrokomplex a bude spojená aj s najväčším veľtrhom práce na Slovensku JOB EXPO 2013. Účasť na oboch podujatiach prisľúbil aj predseda vlády SR Róbert Fico. Viac informácií získate na stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=135252

 

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

 


späť

na začiatoktlačiť