Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Audit potvrdil výrazné zlepšenia v systéme riadenia eurofondov v doprave

04.02.2013

Bratislava (4. februára 2013) – Systém riadenia a kontroly v Operačnom programe Doprava sa za uplynulý rok výrazne zlepšil. Potvrdil to systémový audit, ktorý vykonalo Ministerstvo financií SR. „V systéme riadenia a kontroly eurofondov v doprave sme dosiahli výrazné zlepšenie a projektové riadenie sme posunuli na podstatne vyššiu úroveň. Ocenila to aj Európska komisia, ktorá po zmenách v projektovom riadení v minulom roku zrušila hrozbu pozastavenia platieb,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek. 

Práve kontrola efektívnosti nápravných opatrení prijatých v súvislosti s EK bola jedným z hlavných cieľov auditu. V záverečnej správe auditu boli riadiace a kontrolné systémy MDVRR ako celok hodnotené pozitívne. Najvyšší stupeň uistenia 1 získalo v rámci prijímania nápravných a preventívnych opatrení pri identifikovaných systémových chybách. Oproti roku 2011 tak došlo k zlepšeniu až o dva stupne. Vtedy získalo MDVRR nepriaznivý stupeň uistenia 3.

„Najlepším ocenením našej práce je postoj Bruselu. Ku koncu roka preplatil z troch priebežných žiadostí o platbu za slovenské dopravné projekty už 178,8  miliónov eur. To je 80 percent z projektov zaslaných v druhej polovici minulého roku v celkovej hodnote 222,9 miliónov eur, pričom onedlho prídu ďalšie financie, “ dodal J. Počiatek.
Európska komisia hrozila pozastavením platieb od augusta 2011 do júla 2012. Odpoveďou na túto situáciu bol balíček nových postupov a procedúr, ktoré začalo ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán OPD zavádzať do praxe v priebehu roku 2012. Týkal sa okrem iného zlepšenia kontroly vo verejnom obstarávaní, kontroly oprávnených výdavkov, zvýšenia počtu kontrol vykonávaných na mieste či 100-percentného administratívneho overovania žiadostí o platbu.

Personálne bolo posilnené oddelenie koordinácie auditov na sekcii OPD, ktoré sa zaoberá aj monitorovaním a vyhodnocovaním interných kontrol. MDVRR ďalej zaviedlo pre každý projekt prehľad všetkých nedostatkov zistených auditom, certifikačným overením alebo kontrolou. Po ukončení projektov bude tento prehľad aktualizovaný, čím  ministerstvo dopravy získa informácie o rizikovosti projektov pre účely ďalších následných a preventívnych opatrení.


Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť