Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“

05.02.2013

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na stránke www.mindop.sk je zverejnený Rozsah hodnotenia strategického dokumentu Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 pre účely posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. Termín zasielania stanovísk   je do 10 dní od zverejnenia oznámenia na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia cestovného ruchu
Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava 
Tel.: 02/594 94 460,
Fax: 02/526 36 674
dasa.szaboova@mindop.sk

Dokument nájdete TU


späť

na začiatoktlačiť