Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Najviac zaužívané tradičné názvy vlakov ostanú

18.02.2013

Bratislava (18. februára 2013) – Tradičné IC vlaky a rýchliky si ponechajú svoje rokmi zaužívané názvy. Postavil sa za ne minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek. Priestor pre komerčné názvy vidí pri iných spojoch. Predávanie názvov jednotlivých vlakov na reklamné účely je jedným z návrhov vedenia Železničnej spoločnosti Slovensko na zlepšenie hospodárenia spoločnosti.

„Niektoré IC vlaky a rýchliky si svoje tradičné meno zaslúžia. Ich pomenovanie je roky zaužívané a cestujúcim uľahčuje orientáciu v grafikone i samotné cestovanie,“ povedal minister dopravy J. Počiatek. Svoje mená si ponechajú prvé ranné IC vlaky na trase Bratislava – Košice. Prvý spoj na tejto trase v oboch smeroch sa tak aj naďalej bude volať Tatran. Rovnako by sa nemal meniť ani názov posledného večerného spoja IC vlaku na rovnakej trase, ktorý cestujúci poznajú ako Kriváň.

Rovnako dôležitú úlohu zohrávajú podľa J. Počiatka aj zaužívané miestopisné pomenovania významných rýchlikov na hlavných železničných ťahoch. Na trati Bratislava – Žilina – Košice pôjde o  rýchliky Čingov, Spišan, Považan a Dargov. Na trati Bratislava – Zvolen, resp. Banská Bystrica ide o rýchliky Sitno, Tekov a Hron.  

O tejto problematike v súčasnosti prebiehajú rokovania so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK). „Chápem snahu ZSSK o čo možno najefektívnejšie využitie všetkých zdrojov, ktoré sa dajú využiť na lepšie fungovanie železničnej dopravy,“ hovorí J. Počiatek. Preto ministerstvo nemá v ostatných prípadoch zásadné námietky voči tomu, aby ZSSK využilo marketingový potenciál vlakov a rokovalo s potenciálnymi obchodnými partnermi o marketingovej spolupráci. Samozrejme, len pod podmienkou, že komerčné názvy vlakov nebudú dehonestovať osobnú vlakovú dopravu alebo cestujúcich.

V blízkej budúcnosti bude vytvorená názvoslovná komisia, ktorá bude názvy odsúhlasovať. Práve ona bude posudzovať, či by nové názvy mohli priviesť cestujúcich do omylu alebo boli inak nevhodné.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť